Foto: Gustaf Hellsing

Jubileumsår invigs på Samernas nationaldag

Idag firas Samernas nationaldag eller Samefolkets dag med aktiviteter och kulturarrangemang på olika håll. I Östersund invigs jubileumsåret Staare 2018 till minne av det första samiska landsmötet på svenska sidan av Saepmie.

Det första samiska landsmötet hölls i Trondheim den sjätte februari 1917. För första gången samlades då över hundra samer från Sverige och Norge till ett gränslöst möte för att diskutera och belysa gemensamma frågeställningar. Den sjätte februari är därför en viktig symboldag för alla samer oavsett var de bor.

Jubileumsåret Staare 2018 i Östersund

I år firas att det är 100 år sedan det första samiska landsmötet på svenska sidan av Saepmie. Det blir ett år med festligheter där crescendot sker under jubileumsveckan i Östersund den 5–11 februari. Staare 2018 lyfter pionjärer, summerar hundra år och gör avstamp för framtiden. Den högtidliga invigningen sker under samernas nationaldag.

Den 6 februari klockan 14.00 invigs även biskop Eva Nordung Byströms nya biskopsstav under en sydsamisk-svensk gudstjänst i Stora kyrkan i Östersund. Biskopsstaven, tillverkad av möbelsnickaren Birgitta Ricklund, är ett samiskt hantverk och gudstjänsten är ett av flera arrangemang som Svenska kyrkan inbjuder till under Staare 2018.

– När den gamla staven skulle bytas ut ville jag ha en stav med anknytning till vårt stift. En stav i trä då vi har mycket skog, men där även vatten och fjäll avspeglas i färg och symbolik tillsammans med kristna symboler och anknytning till kyrkans tradition. Där skall självklart även vårt urfolk och deras symbolvärld finnas med. Det finns så många kopplingar mellan både naturen och kyrkans symboler och den samiska kulturen och symbolvärlden, säger Eva Nordung Byström.

Boksläpp och samtal om samisk konst i kyrkorummet

I samband med gudstjänsten under Staare 2018 den 6 februari släpps en ny bok om samiska kyrkplatser och kyrkoliv. Boken är ett samarbete mellan Härnösands stift och stiftelsen Gaaltije.

Onsdag 7 februari och torsdag 8 februari – klockan 11 båda dagarna – arrangeras ett samtal om samisk konst i kyrkorummet, Staakebaalka. Birgitta Ricklund och sameslöjdsmästaren Anna-Stina Svakko delar då med sig av sina tankar kring samisk formgivning i kyrklig kontext och om hur samisk identitet och trygghet kan stärkas i kyrkorummet.