Sakfel i medier om nya kyrkohandboken

Nyhet Publicerad Ändrad

Det har spridits felaktiga uppgifter i svenska och internationella medier om det inklusiva språket i den nya kyrkohandboken som just har antagits av kyrkomötet. Gudstjänstutskottets ordförande, Sofija Pedersen Videke, tydliggör vad som gäller.

1. I gudstjänstens inledning, det allra första när man följer grundstrukturen hur man ska inleda en gudstjänst, så har vi infört tre alternativ:

a) "I Faderns och Sonens, och den heliga Andens namn."
b) "I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn"
c) "I Guds, den treeniges namn."

Man väljer alltså ett av de tre alternativen.

2. När det gäller formuleringen "I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn" så har det gjorts en språklig anpassning till Bibel 2000 som ingick i direktiven för handboken. Man benämner, som man kan göra på svenska, anden som femininum.

Alltså: Från "I den helige Andes namn" till "I den heliga Andens namn".

3. Ordet "hen" förekommer överhuvudtaget inte i kyrkohandboken!