Romernas nationaldag firades i kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 8 april firar romerna Internationell dag i hela världen. I Uppsala firades den med en ekumenisk högtidsgudstjänst i domkyrkan. Medverkade gjorde bland andra Angelina Dimiter Taikon, föreläsare vid den romska Kulturskolan i Stockholm, Domino Kai, romsk sakkunnig vid Upplandsmuseets satsning Romska röster samt integrationsministern Erik Ullenhag

I år har romer framfört önskemål om att ta ytterligare ett steg i relationerna inom och till Svenska kyrkan genom ett gemensamt firande av den romska nationaldagen. Svenska kyrkan hörsammade önskemålet vilket resulterade i en ekumenisk högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka den 8 april kl. 18.00 för att fira romernas internationella dag, romernas nationaldag.

Högtidsgudstjänsten arrangerades av Svenska kyrkan i samverkan med det ekumeniska nätverket med och för romer i Uppsala och Rumänien och med Upplandsmuseets satsning Romska röster.  

Ekumenisk gudstjänst
Eftersom romer i dag finns i de flesta samfund i Sverige önskade ärkebiskop Anders Wejryd att gudstjänsten skulle firas som en ekumenisk högtidsgudstjänst.

Romer och icke-romer från olika kyrkor medverkade och huvudtalare var Angelina Dimiter Taikon, föreläsare vid den romska Kulturskolan i Stockholm, Domino Kai, romsk sakkunnig vid Upplandsmuseets satsning Romska röster samt integrationsministern Erik Ullenhag.  

Från försoningsprocess till gemensamt arbete
Firandet av romernas internationella dag och nationaldag i Uppsala domkyrka kan ses som en förhoppning om att ett nytt kapitel ska öppnas i Svenska kyrkans samarbete med sina romska tillhöriga och dem i andra kyrkor och samfund. Från en försoningsprocess till en relation av gemensamt arbete för romers mänskliga rättigheter i Europa.

Försoningsprocessen inleddes för ett par decennier sedan då Svenska kyrkan genom ärkebiskop KG Hammar erkände kyrkans förbrytelser mot sina romska tillhöriga. I samband med detta firades en försoningsgudstjänst  i Göteborgs domkyrka år 2000 efter en längre försoningsprocess.  

Romernas internationella dag (nationaldag) firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Romerna har inget "eget" land. Trots att romerna är splittrade och bor i alla världens kontinenter finns det gemensamma symboler som man enas kring. En av dessa är den romska nationaldagen som firas världen över den 8 april.

Läs predikan som ärkebiskop Anders Wejryd höll under den ekumeniska gudstjänsten>>

I september 2013 publicerades en rapport, Svenska kyrkans
förhållande till romer och resande ca 1900–1950, om kyrkans behandling av romer under första delen av 1900-talet.

Läs Svenska kyrkans förhållande till romer och resande ca 1900–1950 (pdf)

Rapporten är Svenska kyrkans del i regeringens vitbok om övergrepp och kränkningar av romer som regeringen presenterade den 25 mars.

Läs mer om regeringens vitbok på deras webbplats

CCME och The Lutheran World Federation har gett ut Ett upprop för rättvisa och värdighet för romer, som innehåller 12 rekommendationer för kyrkor, kyrkligt relaterade organisationer och kristna i Europa.

Läs Ett upprop för rättvisa och värdighet för romer som pdf