Rikskollekt till utlandskyrkan

Söndag 18 juli är det rikskollekt till utlandskyrkans diakonala arbete. Kollekten är välbehövlig, då församlingarna själva måste samla in en stor del av det de behöver för verksamheten.

Svenska kyrkans församlingar och träffpunkter utomlands fungerar som i Sverige. Gudstjänst och omsorg om medmänniskan står i centrum.  Här finns rum för att dela både glädje och sorg. Här firas gudstjänst och genomförs vigslar och dop. Här finns också barn-, ungdoms- och musikverksamhet.

När dödsfall och olyckor drabbar utomlands är man extra sårbar. Och för den som sörjer, är ensam eller tappat kan fotfästet kan samtalet med en svensk präst eller diakon ge kraft att orka vidare.

För den som ligger på sjukhus eller sitter i fängelse långt hemifrån kan besöket från kyrkans medarbetare vara en livlina. 

Svenska kyrkan i utlandet har också en speciell kompetens i att hjälpa drabbade och anhöriga vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.

Därför behöver utlandskyrkan gåvor

Församlingarna utomlands får bara delvis stöd genom kyrkoavgiften i Sverige och måste därför själva samla in en stor del av det de behöver för sin verksamhet.

Många församlingar i utlandet kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Därför behövs ditt stöd! Varmt tack för alla gåvor. 

Ladda ner kollektvädjan

I kollektvädjan berättar Hasse och Viveca, som arbetar om Los Angeles, om sitt arbete. Kollektvädjan kan läsas upp i gudstjänsten den 18 juli, inför att kollekten tas upp. Ladda ner den genom att klicka på länken.

Rikskollekt till utlandskyrkan 18 juli (pdf)

Hans och Viveca Bratt Hernberg arbetar för Svenska kyrkan i utlandet i USA, med Los Angeles som bas. Under senaste året har de mött mycket smärta, oro och uppgivenhet. Kyrkan har fungerat som ett ljus i mörkret. Foto: Svenska kyrkan i Los Angeles

Fler sätt att ge till utlandskyrkan

Du kan även välja att swisha, bli månadsgivare eller kanske ge en hyllningsgåva. Du kan också handla i Svenska kyrkans webbshop.

Klicka på länken nedan för att komma till gåvosidan.