Replik: Ärkebiskopen har inte förnekat religionens avarter!

Nyhet Publicerad Ändrad

I lördagens Svenska Dagbladet skriver Annika Borg att ärkebiskop Antje Jackelén gjort ett "anmärkningsvärt" uttalande med anledning av terrordåden i Paris. Idag svarar hennes teologiska sekreterare på Svenska Dagbladets ledarblogg:

I lördagens Svenska Dagbladet skriver Annika Borg att det är ”anmärkningsvärt när Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén gör ett uttalanden [sic] om terrorn, som slår fast att Anders Behring Breiviks attacker inte hade med kristendomen att göra och att terrordåden i Paris inte har med islam att skaffa.”

Det vore sannerligen anmärkningsvärt om ärkebiskopen hade uttryckt sig så! Så är dock inte fallet och det är beklagligt att Annika Borg inte bemödat sig om att återge uttalandet korrekt.

I sitt korta uttalande den 9 januari sade ärkebiskopen i stället:

”Lika lite som terrorattentaten i Norge 2011 kan rättfärdigas på kristna grunder kan attentatet i Frankrike 2015 göra det på muslimska.”

Att en handling inte kan rättfärdigas på religiösa grunder betyder inte att den inte kan ha med religion att göra.

Att någon kör rakt in i en folkmassa kan inte rättfärdigas på trafikreglernas grunder men har likväl med trafik att göra.

I sitt uttalande manade ärkebiskopen också till att gemensamt bekämpa den extremistiska ideologi som gett bränsle åt attacken och till att motverka felaktiga skuldbelägganden.

Att det kritiska samtalet om religion behövs har hon betonat i flera sammanhang.

Till exempel skriver hon i sin bok Gud är större att den kritiska och självkritiska teologiska reflektionen ”fyller även en nödvändig varnings- och skyddsfunktion när det gäller religionens möjliga missbruk. Just för att religion kan få katastrofala följder när det går snett behövs den offentliga diskussionen. En öppen diskussion ger ett bättre skydd mot religionens avarter än en religiositet som trängs undan i privata rum och isoleras från det offentliga intellektuella samtalet.” (sidan 36)

Jakob Wirén
Ärkebiskopens teologiska sekreterare, teologie doktor  

Länk till Svenska Dagbladets ledarblogg med ytterligare en replik från Annika Borg >>