Foto: Magnus Aronson /Ikon

Rekordhögt valdeltagande i kyrkovalet 2017

Nyhet Publicerad Ändrad

Den slutgiltiga röstsammanräkningen visar på ett valdeltagande på 19,08%, vilket är det högsta valdeltagandet i kyrkovalet sedan 1934. Det är även det högsta antalet röstande i ett kyrkoval någonsin med 984 680 avgivna röster.

Förtidsröstning gav fler chansen

Nytt för årets kyrkoval var möjligheten att förtidsrösta på platser i hela landet, fram till och med valdagen, vilket många utnyttjade. Tack vare detta kunde 50 000 fler personer få möjligheten att rösta på andra platser än i sin vallokal jämfört med föregående val.
– Möjligheten att förtidsrösta i den här utsträckningen är en av faktorerna bakom det ökade valdeltagandet, säger Anki Bondesson som är ledare för kyrkovalet.
– På flera håll har det gjorts satsningar på att vara där folk är, i gallerior som till exempel i Nordstan i Göteborg eller på Arlanda flygplats, fortsätter Anki.

Bättre information från kyrkan och nomineringsgrupperna

Andra orsaker är en lyckad samordnad informationsinsats på alla nivåer inom kyrkan, att nomineringsgrupperna blivit bättre på att berätta om sina program och medias stora intresse för årets kyrkoval.
– Men framförallt tycker jag det visar på engagemang och framtidstro. Att människor tycker att Svenska kyrkan är viktig, säger Anki Bondesson.

Alla val färdigräknade under oktober

Stiftskanslierna har arbetat för fullt med den slutgiltiga rösträkningen. I samband med denna har även personröster räknats. Ett fåtal stiftsfullmäktige och ett hundratal kyrkofullmäktige återstår att räkna. Prognosen är att alla val ska vara färdigräknade under oktober månad.