”Prins Gabriel har döpts in i Guds gemenskap”

Nyhet Publicerad Ändrad

Ärkebiskop emeritus Anders Wejryd har idag döpt prins Gabriel. I sitt doptal lyfte han upp allas rätt att höra till ett sammanhang och bli sedda. "Idag har prinsen döpts in i Guds gemenskap, med löfte om att Gud är med i allt".

Dopet bekräftar att uppståndelsen gäller alla människor och att livet har en mening. Det ger ett löfte om Guds närvaro och att den som är döpt inlemmas i en gemenskap som sträcker sig genom historien och över hela världen.

Döps in i ett sammanhang

I sitt tal vid prins Gabriels dopgudstjänst underströk ärkebiskopen att prins Gabriel inte bara har fötts in i ett stort sammanhang, utan också döpts in i ett sammanhang.

– Ängeln som kom till Jesu mor Maria hette också Gabriel, sade Anders Wejryd.  Ängeln Gabriel sade ”Var inte rädd” till Maria, men det är också en hälsning från Gud: "Var inte rädd, jag är med dig."

Genom dopet erbjuds vi samhörighet med Gud

Jesu doplöfte till alla som döps är orden i en av bibeltexterna som lästes också i dopgudstjänsten i Drottningholms Slottskyrka i dag: ”Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:20).

– Vi får livet för att befordra det goda; för att stå upp för allas människovärde och för andra obekväma sanningar. Genom dopet erbjuds vi samhörighet med Gud, för att få mer kraft att hjälpa till med det goda och för att våga inse att vi är älskade trots alla vår brister och tillkortakommanden.  Det är det sammanhanget som Gabriel döps in i! betonade ärkebiskop emeritus Anders Wejryd.

Läs hela doptalet här

Om dopet i Matteusevangeliet

Kyrkans konkreta uppdrag att döpa människor uttrycks i Matteusevangeliet med Jesusorden: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Dop utomhus i vintern. med ett föräldrapar, en bebis och en präst.

Dop

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal.

En familj och en präst framme vid dopfunten under ett dop.

Så går en dopgudstjänst till

Dopet kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst. Men den följer alltid samma ordning. Här läser du om hur gudstjänsten går till.