Predikan på påsknatten

Nyhet Publicerad Ändrad

Ärkebiskop Antje Jackeléns predikan i Uppsala domkyrka, påsknatten 15 april 2017.

Text: Markus 16:1-8

"Så himlen med jorden försonade sig, så graven är vorden till glädjen en stig" (sv ps 146:3). Det lät härligt djärvt när vi just sjöng de orden. Så graven är vorden till glädjen en stig. Halleluja!

Men så var det sannerligen inte från början. De sörjande kvinnorna sjöng inte, vare sig på vägen till graven eller på vägen därifrån. Alldeles nyss blev vi stående med ett ganska snopet slut på påsknattens evangelium, nämligen: de ”sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda."

De var rädda. Med de orden slutade märkligt nog en gång hela Markusevangeliet. De verser som nu följer i våra biblar och som berättar om olika möten med den uppståndne Jesus är ett senare tillägg. Markus själv valde från början ett paradoxalt slut på sin berättelse: JA, uppståndelsen har ägt rum. Den korsfäste finns inte längre bland de döda. Och NEJ, ingen vågar säga det. Ingen vågar tala om det, och än mindre sjunga som vi har gjort: "Han lever, han lever, och följer dig än osynlig från himlen. Halleluja!" (sv ps 146:3).

Vilken ironi: döden är besegrad och ingen vet om det, därför att munnarna är tilltäppta av rädsla. Större antiklimax är svårt att tänka sig. Den tysta rädslan hotar Guds projekt: planterandet av ett odödligt hopp i världen. Då som nu. Vad hjälper det att vi sjunger ”O natt som över mörkret vann en oförgänglig seger”, om ingen hör talas om denna seger? Vad hjälper det att vi sjunger ”O natt som mer än solen kan i djupen tränga neder”, om denna sol inte stiger upp ur djupen så att världens människor kan andas ut sin rädsla och ta emot sin frihet med öppna armar?

Men kanske ska vi just i år stanna kvar en extra stund i detta snopna: ”De sa ingenting till någon, för de var rädda.” Stenen är bortrullad, graven är tom så när som på den vitklädde unge mannen som säger åt dem att inte vara förskräckta. Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst, han är inte här. Han har uppstått. Gå och tala om det. Ni ska få se honom, lovar han. Men rädslan är större. De darrar när de tysta springer därifrån.

Att bli tillsagd att inte vara rädd tar inte automatiskt bort rädslan. Det kan tvärtom förstärka den. Att Jesus lever ändrar inte automatiskt stämningsläget i ett samhälle som brottas med följderna av ett terrordåd. Det dämpar inte omedelbart sorgen efter ungdomarna som dog i bussolyckan i Sveg. Att Jesus lever trollar inte bort smärtan och våndan över civilbefolkningens lidande i Syrien, över det lidande som flykt, torka och svält åstadkommer i delar av Afrika.

Och ändå. När vi i söndags ännu var helt upptagna med att ta in vad som hänt i Stockholm två dagar innan, nåddes vi av beskedet om att bombattentat vid två palmsöndagsgudstjänster i Egypten hade krävt många människoliv och lämnat ännu fler skadade. Liksom vi har fått hälsningar och medkänsla från många håll i världen efter dådet i Stockholm har även vi sänt hälsningar till våra kristna bröder och systrar i Egypten. Som svar skriver en företrädare: ”Trots attackens brutalitet håller den koptisk-ortodoxa kyrkan med kraft fast vid det Jesus har lärt oss: ’Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er’ (Matteus 5:44).” Och en annan skriver: ”Vi står tillsammans i kärlek och förlåtelse, med djärvhet möter vi rädsla och terror; i Kristus hittar vi styrka.”

Så något hände trots allt! Trots rädsla och tystnad. Påsknatten blev till en jublets natt, en natt av ljus som ej kan dö (sv ps 461). I varenda generation sedan den gryning då darrande, tysta kvinnor sprang iväg från den öppnade graven har nya människor firat Jesus Kristus som den uppståndne. Även denna natt säger nya människor: Jag har mött honom i mitt liv, han vandrar med mig. Hans försoning och frid är min livskraft. Jag vill bli döpt, jag vill bli konfirmerad, jag vill vara en del av Kristi kyrka. Vi gläds denna natt särskilt med dig som ska döpas och med er som ska konfirmeras här i vår mitt.

Varför är påsken trovärdig? Varför är Jesus någon att hålla sig till också i mörka stunder? Därför att han är den sol som trängt ned i de djupaste djupen. ”Nederstigen till dödsriket” heter en kort rad i trosbekännelsen, den rad som står mellan ”korsfäst, död och begraven” och ”på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda”. Nederstigen till dödsriket – det är påskaftonens rad. När Långfredagens gravläggningsgudstjänst firats och påskaftonens kyrka ligger där mörkt och tyst i väntan på att påskljuset ska tändas och medan graven är igenbommad med stenen – då händer det mycket under ytan. Det är en tid då skapelsen liksom håller andan: kommer den sol som stigit ner i mörkaste mörkret rå över detta mörker, förvandla det till ljus och stiga upp igen i all sin härlighet?

Frågan har sysselsatt kyrkan från första början och gett upphov till både bilder och psalmer. "I kväll blev det bankat på Helvetets port" diktade den kände danske psalmdiktaren Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) rätt mustigt på 1830-talet. I kväll blev det bankat på helvetets port, med besked, och det blev bokstavligen korsdrag i självaste dödsriket. Det finns ikoner som visar hur helvetets portar har hoppat ur gångjärnen och lagt sig i kors under Frälsarens fötter. Befrielsen är nära. Ur sina gravar kliver Adam och Eva, människan. I psalmen föreställer Grundtvig sig att, när frågan "Adam var är du?" ställs av Jesu röst, då föds i dödsriket en evig tröst, och sin dödsdom får människosorgen. Sorgen som skakar om oss här är dödsdömd.

En ikon som jag tycker mycket om visar just denna scen i dödsriket. Adam har precis klivit upp och balanserar nu på gravens kant. Och redan har Jesus tagit honom i handen. Men det är något märkligt med Adams händer. Den ena handen är kraftlös, den hänger som förlamad, den andra är raka motsatsen: kraftfull, aktiv. Kan det vara en bild för vår tro? Å ena sidan svag, tvivlande, passiv, rentav förtvinad. Å andra sidan den starka längtan: det måste ändå finnas mer än allt det vanliga; det måste finnas den där meningen med livet som jag vill gripa tag i; du måste finnas, du måste! Å ena sidan vår kraftlöshet, å andra sidan dragningen till Gud.

Varför är påsken trovärdig? Varför är Jesus någon att hålla sig till också i mörka stunder? Därför att han är den sol som trängt ned i de djupaste djupen.

På ikonen är det den förlamade, overksamma handen som Jesus tar tag i, inte den välfungerande och högpresterande. Det är en påminnelse om att tro och förtroende är gåva, inte prestation. Tron är en gåva innan den blir en uppgift. Vila i det denna natt.

Än en gång kan vi förundras över livets stora hemligheter. Som för kvinnorna vid graven kan även vår rädsla och tystnad förvandlas till ord som trotsar dödens makt och vittnar om livets kraft. Som vi har bett med psalmens ord (461:3):

O natt som över mörkret vann
en oförgänglig seger.
O natt som mer än solen kan
i djupen tränga neder.
Gör oss till seende på nytt.
O Herre Krist, i mörkrets mitt
om ljus från Dig vi beder.

Amen.