Pilgrimsvandring mot klimatmötet i Paris

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan kraftsamlar för de mest utsatta, de som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Tillsammans med människor i alla åldrar och från alla delar av Europa sker en pilgrimsvandring, ett steg i taget, mot klimatmötet i Paris i december.

Den svenska delen av ekovandringen startade i Uppsala söndagen den 12 juli. Pilgrimsvandringen är en del av en global kampanj, ACT now for climate justice, för att världens ledare ska komma överens om ett rättvist och ambitiöst klimatavtal.

Fler ansluter längs vägen

Prästen Emma Thorén är vandringsledare och går med hela vägen från Uppsala till Lund, 630 km. Där hålls en ceremoni och vandringen går sedan vidare från tyska Flensburg där också danska, norska och pilgrimsvandringar ansluter.

Slutmålet för vandringen är Paris och klimattoppmötet, COP21, som hålls de två första veckorna i december. Där ansluter också vandringar från andra delar i världen, bland annat Afrika.
 

Namnunderskrifter för rättvist klimatavtal

Som en del av vandringen samlas namnunderskrifter in från människor som vill att klimatmötet kommer överens om ett ambitiöst och rättvist klimatavtal. Målet är en miljon namnunderskrifter som ska lämnas över till FN:s klimatchef och en företrädare för den franska regeringen.


Läs mer om Svenska kyrkans arbete för klimatet >>

"Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor och religion handlar om de viktigaste frågorna. Därför är det både självklart och viktigt att låta de båda mötas. Det säger Emma Thorén, pilgrimspräst och vandringsledare för den över 50 mil långa klimatvandringen som pågår två månader i sommar mellan Uppsala och Lund."

Läs hela intervjun med Emma på Diakonias webbplats >>