Foto: Alex & Martin /Ikon

Ökade utträden efter granskning i medier

Nyhet Publicerad Ändrad

Under juni månad begärde 13 300* personer utträde ur Svenska kyrkan. Siffran för en normal junimånad är cirka 3­000 utträden. Orsaken till ökningen bedöms vara granskningarna av församlingars utlandsresor och resor och representation inom Svenska kyrkan i utlandet som två medier presenterade i slutet av maj.

Jämfört med en normal månad är det i högre grad äldre grupper som valt att lämna Svenska kyrkan under juni. En topp ligger i åldersgruppen 65-69 år, personer som har ett mångårigt medlemskap bakom sig. Det gör att utträdena denna gång sannolikt kan kopplas till frågan om förtroende för Svenska kyrkan, enligt Gunnar Sjöberg, kommunikationschef på kyrkokansliet i Uppsala.

– Vi ser med stort allvar på utträdena. Även om det bara var ett 40-tal av Svenska kyrkans nästan 1 400 församlingar som uppmärksammades i media, och även om vi kan se att rapporteringen i vissa fall var hårt vinklad, så har granskningarna pekat på brister som vi arbetar för att komma tillrätta med.

Genomlysningar pågår

Svenska kyrkan på nationell nivå gör nu med hjälp av en extern advokatbyrå en genomlysning av resor och representation för Svenska kyrkan i utlandet. Den ska vara klar under augusti månad. Dessutom görs en särskild genomlysning av arbetsmiljön i Svenska kyrkan i London. När det gäller församlingarnas resande pågår samtal i stiften om hur man på bästa sätt kan stötta och ge råd till församlingarna inför eventuella utlandsresor.

– Vi har på senare år kunnat glädjas över flera av varandra oberoende undersökningar som visat på ett ökande förtroende för Svenska kyrkan och för allt gott arbete som görs i församlingarna. Vår hållning är att vara öppna och genomskinliga för mediers granskning. Utmaningen för oss är att dra lärdom av det som kommit fram i de aktuella granskningarna, för att ännu bättre kunna leva upp till det förtroende vi har hos människor, säger Gunnar Sjöberg.


Statistik och förtroendeundersökning ska ge helhetsbild

Samtidigt betonar han att det är för tidigt att dra givna slutsatser om utträdessiffrorna i juni.

– Vi gör just nu en egen förtroendeundersökning som ska vara klar i augusti. Vi kommer att analysera det materialet tillsammans med statistiken över utträden för att kunna få en helhetsbild.

*Utträdessiffrorna är preliminära. Medlemsstatistiken för 2016 färdigställs efter årsskiftet och redovisas i mars 2017.

 

Här hittar du den senaste medlemsstatistiken

Läs kommunikationschef Gunnar Sjöbergs blogg: Att återskapa ett förtroende