Ett kyrktorn i rött tegel. I ena hörnet av bilden ligger ett infällt gröngult klot.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Ny utbildning - att förebygga klimatkonsekvenser

Nyhet Publicerad

Klimatförändringarna innebär påtagliga utmaningar för Svenska kyrkans kyrkor, andra byggnader, och begravningsplatser. Detta kan även innebära att församlingarnas ordinarie verksamhet utsätts för påfrestningar. Nu finns en digital introduktionsutbildning om de viktigaste konsekvenserna för församlingar av klimatförändringarna.

Skyfall, översvämningar och luftfuktighet är några effekter av ett förändrat klimat som nämns i utbildningen. Vad konsekvenserna blir för en viss församling eller specifika fastigheter beror bland annat på geografisk position, platsens förutsättningar och byggnaders utformning.

Utbildningen leder till ökad kunskap om flera olika typer av risker och hur man förebygger att begravningsplatser, kyrkor och andra byggnader inte drabbas av exempelvis översvämningar. Det görs bland annat genom lokalförsörjningsplaner och vård- och underhållsplaner, eller vikten av att erbjuda svalka under värmeböljor.

Det allra viktigaste är att ta reda på sina eventuella risker. Kopplat till den digitala utbildningen finns därför också ett avtal med SMHI för en screening av klimatrelaterade risker för en fastighet och därmed även den verksamhet som bedrivs där. 

För mer information kontakta ditt stift.