Kvinna småler och tittar snett åt höger.

Se människan samtal med Nina Burton

Varje torsdag under året lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Nina Burton.

Nina Burton

Nina Burton närmar sig i essäistiska och kunskapsfyllda berättelser biologins ofattbara sinnrikhet och mångfald. I sommarstugan och i den omgärdande naturen bekantar hon sig med arter av olika slag, alla med sina skilda språk. Nina Burton samtalar med KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

Veckans samtal från Se människan