Foto: Kristin Lidell/IKON

Niklas sitter i kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet

Han önskar att fler skulle förstå hur viktig Svenska kyrkan i utlandet är, både för barnfamiljer, människor mitt i livet och för pensionärer. Men också för andra grupper som svenskar i fängelser, ensamma och marginaliserade. 

Niklas Larsson har ett brinnande engagemang för samhällsfrågor och gick tidigt in i politiken. Både hans politiska engagemang och hans kyrkliga, är mycket viktiga för honom och har lett vidare till fler uppdrag. Sedan några år är han invald i kyrkomötet och även i kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet.  

– Mitt engagemang för Svenska kyrkan i utlandet har hela tiden vuxit under de åtta år då jag varit engagerad på olika sätt. Att följa dessa kyrkor över hela världen, och se deras arbete, både i storstäder och på turistorter, som betyder mycket för svenskar utomlands, är speciellt.  

Själv har han hunnit besöka ett par utlandskyrkor som gjorde ett starkt intryck på honom. Både en församling på spanska solkusten och en storstadsförsamling i USA. Niklas önskar att fler ser och förstår hur viktig Svenska kyrkan i utlandet är, både för barnfamiljer, människor mitt i livet och för alla pensionärer. Men också för andra målgrupper som svenskar i fängelser, ensamma och marginaliserade. 

För att kunna bedriva verksamhet utomlands behövs allt stöd man kan få, menar Niklas. Därför är det ideella engagemanget, liksom kollekter, bidrag, och stöd från givare, väldigt viktiga.

– Jag är en person som älskar att dricka kaffe och äta kanelbullar, men det finns något mycket djupare med verksamheten än bara det. Jag ser det som så oerhört viktigt att Svenska kyrkan i utlandet finns för att bedriva undervisning, diakoni, gudstjänst och mission på svenska.

Läs hela intervjun med Niklas