Nathan Söderblom uppmärksammas under jubileumshelg

Nyhet Publicerad

Lördagen den åttonde november är det 100 år sedan Nathan Söderblom vigdes till ärkebiskop. Han är känd framför allt för sitt stora engagemang för fred och fick Nobels fredspris 1930. I Uppsala uppmärksammas jubiléet med en serie föredrag och gudstjänster.

Den svenske ärkebiskopen under åren 1914-1931, Nathan Söderblom, var en stor fredsivrare. 1925 kallade han till ett stort ekumeniskt möte i Stockholm. Det var det första i sitt slag. Mötet samlade olika kristna samfund från hela världen. Nathan Söderblom fick Nobels fredspris 1930.

Både biskopskåpan som Nathan Söderblom bar vid mötet och Nobelmedaljen finns att se i utställningen Himlen är här i Uppsala domkyrka som pågår till och med 16 november 2014. 

Hans Nobelföresläsning,The Role of the Church in Promoting Peace, finns att läsa på Nobelprisets webbplats.

Nathan Söderblom betyder fortfarande mycket och därför bjuder Svenska kyrkan in till föreläsningar och gudstjänster i Uppsala.

Bland andra ärkebiskop Antje Jackelén och hennes företrädare Anders Wejryd  och KG Hammar medverkar i programmet liksom biskop emeritus Jonas Jonson som är aktuell med biografin Jag är bara Nathan Söderblom, satt till tjänst.


Program

Tisdag 4 november kl. 19.00

Nathan Söderblom – förnyare av ärkebiskopsämbetet. Föredrag i Katedralkaféet av teologie doktor Klas Hansson. Arrangör: Katedralens vänner

Onsdag 3 december kl. 19.00

Porträtt och bilder av Nathan Söderblom. Föredrag i Katedralkaféet av docent Ragnar Norrman.  Arrangör: Katedralens vänner

Fredag 7 november kl. 16.00

Biskop emeritus Jonas Jonson: Facing the Future, an introduction to Nathan Söderblom. Föredrag på engelska i Universitetshuset sal X.

Fredag 7 november kl. 18.00

Vesper, domkyrkokaplan Lars Åstrand, i Uppsala domkyrka. Uppsala domkyrkas gosskör under ledning av Margareta Raab.

Lördag 8 november kl. 14.00

Ärkebiskop Antje Jackelén: Tro och framtid, Nathan Söderblom som inspiration för kyrkan. Föredrag på svenska i Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40.

Lördag 8 november kl. 15.15

Högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka, ärkebiskop Antje Jackelén. Orgelmusik från kl. 15.00. Dialogpredikan med metropoliten Cleopas, grekisk-ortodoxa kyrkan. Vindhemskören under ledning av Peter Melin. Andrew Canning, orgel.

Lördag 8 november kl. 18.00

Panelsamtal på svenska: Nya böcker om Nathan Söderblom. Medverkande: Omi Söderblom, domare i Svea hovrätt som är barnbarnsbarn till Nathan Söderblom och skrivit en bok om Nathan Söderbloms son Helge. Dietz Lange, professor i systematisk teologi och ärkebiskop emeritus Jonas Jonson. Moderator är ärkebiskop Antje Jackelén. Plats: Universitetshuset sal X

Lördag 8 november kl. 19.00

Ärkebiskop emeritus KG Hammar: Söderblom and the Peace. Föredrag på engelska i Universitetshuset, sal X.

Söndag 9 november kl. 11.00

Högmässa i Uppsala domkyrka, ärkebiskop Antje Jackelén. Predikant: ärkebiskop emeritus Anders Wejryd. Uppsala domkyrkas flickkör under ledning av Margareta Raab.  

  • Kyrkoherde i Helga Trefaldighets församling i Uppsala.

  • Fick professorstjänst i både Uppsala och Tyskland

  • Blev ärkebiskop 1914 trots att han inte vigts till biskop innan dess.

  • Samlade samfund från hela världen till ett stort ekumeniskt fredsmöte i Stockholm 1925.

  • Invald i Svenska Akademien 1921.

  • Invald i Kungliga Vetenskapsakademien 1925.

  • Tonsatte I denna ljuva sommartid (Sv psalm 200).

  • Grundade Uppsala domkyrkans gosskör 1925.

  • Fick Nobels fredspris 1930.

  • Avbildad som liten staty av konstnären Bror Hjort utanför ärkebiskopsgården i Uppsala. 

Korta om Nathan Söderblom, Svenska kyrkans ärkebiskop 1914-1931