Ärkebiskop Antje Jackelén.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Möt ärkebiskopen på temat ”Vilka vägar bär till framtiden”?

Besök på Uppsala brandförsvar, träffa elever på Uppsävjaskolan och samtal med Sävjabiblioteket, Sävja Fritidsgård, Sävja ungdomsmottagning samt Uppsala Ungdomsjour – det är några av programpunkterna när ärkebiskop Antje Jackelén besöker Danmark-Funbo församling under fyra dagar nästa vecka. Dessutom gudstjänster och ett offentligt panelsamtal om hur livet blir hållbart.

Besöket är en biskopsvisitation vilket innebär att ärkebiskopen möter företrädare för lokalsamhället, medlemmar, anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare samt tar del av församlingens verksamhet. Visitationen äger rum den 11-13 februari och avslutas med visitationshögmässa söndagen den 16 februari. Temat för visitationen är ”Vilka vägar bär till framtiden?”.    
– I profeten Jesajas bok läser vi att Gud vill ge oss ”en framtid och ett hopp”. Gemensamt ska vi ställa frågor och samtala om hur vi både modigt och ödmjukt tar emot och gestaltar framtiden. Hur odlar vi hopp inför vår tids utmaningar och utifrån de löften Gud har gett oss? säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Gudstjänsterna är offentliga och dessutom har allmänhet och media möjlighet att träffa ärkebiskop Antje vid ytterligare ett tillfälle under visitationen:  

Onsdag 12 februari kl. 19.00, Funbo församlingshem 
Öppet församlingsmöte med ämnet ”Hur blir livet hållbart?”. Ärkebiskop Antje Jackelén leder panelsamtal om hållbarhet ur olika aspekter – ekologiskt, ekonomiskt, socialt och andligt. I panelen medverkar församlingsborna Claes Lindbergh och Eva Nordblom samt Elin Röös på Sveriges lantbruksuniversitet som forskar och undervisar kring hållbar matproduktion och hållbar markanvändning.

Gudstjänster under visitationen:

Onsdag 12 februari
Kl. 9.30 – Morgonbön i Sävja kyrka. Kyrkkaffe
Kl. 17.00 – Pastagudstjänst i Funbo församlingshem

Torsdag 13 februari
KL. 13.00 – Mässa i Sävja kyrka

Söndag 16 februari
Kl. 11.00 – Visitationshögmässa i Danmarks kyrka. Efter gudstjänsten avslutas visitationen med kyrkkaffe och en öppen frågestund med ärkebiskopen i Danmarks bygdegård. Vad vill du fråga ärkebiskop Antje?
I bygdegården visas också barns konst utifrån visitationstemat: ”Vilka vägar bär till framtiden?”

Fakta om visitation: 

Visitation innebär att biskopen besöker församlingar för att lyssna och ge råd och inspiration, samt utöva tillsyn. Detta ingår i biskopens uppdrag och ledarskap.