Ett 40-tal människor poserar i grupp framför kameran.

Mångfaldspris till En värld av grannar

Nyhet Publicerad Ändrad

Programmet En värld av grannar som drivs av Svenska kyrkan har tilldelats priset Diversity Index Award 2020. Priset delades ut i går torsdag vid en videosänd gala på Malmö Rådhus.

En värld av grannar är ett nätverk av människor från olika religiösa samfund och organisationer från hela Europa som arbetar för och med människor på flykt och för fredlig samverkan över religionsgränserna. Initiativet kommer från ärkebiskop Antje Jackelén.

– Det här är en uppskattad uppmuntran till oss alla i En värld av grannar! Vi är många, av olika tro, som samverkar för fred och samförstånd lokalt, och för att värna människor i utsatthet över hela Europa. För mig som kristen är det interreligiösa arbetet en självklar följd av den kristna tron. Det handlar om den kärlek som Jesus uppmanar oss till och om allas vår mänsklighet, säger Antje Jackelén.

Anna Hjälm, programansvarig för En värld av grannar, gläds också över utmärkelsen.

– Genom En värld av grannar möts och samverkar engagerade praktiker med olika religiös bakgrund. Det ger glädje, mod och energi att se att vi är många som arbetar för ett humant och socialt hållbart samhälle. Priset bekräftar att nätverket redan har fått en betydelse.

Juryns motivering
"I en tid av polarisering, ökad rasism och främlingsfientlighet leder diskriminering och socialt utanförskap till sociala konflikter och försvårar människors samexistens.

Med hjälp av berättelser, strategier och en gemensam vision samverkar vinnarna över kultur- och religionsgränser i ett interreligiöst fredsnätverk.

För att utveckla en gedigen samexistens, lär de av varandra, bekämpar oförståelse och synliggör goda exempel. Årets vinnare mobiliserar motståndskraft för ett uthålligt försvar av mänsklig värdighet som bidrar till ett humant och socialt hållbart Europa."

Diversity Index Award
Den ideella föreningen Diversity Index Award  delar ut sitt pris sedan 2012 för att lyfta fram goda exempel på arbete för att stärka mångfald, acceptans och rättvisa. Priset delas ut i åtta olika kategorier. En värld av grannar fick priset inom kategorin trosuppfattning.