Låt inte oron över kriget gå över styr

Nyhet Publicerad Ändrad

Ärkebiskopen: Be, arbeta – och avstå från ”doomsday scrolling” på mobilen.

Ett flagrant brott mot internationell rätt har begåtts, den europeiska säkerhetsordningen angripits och ett ofantligt mänskligt lidande pågår. På gott och ont påverkar det som händer i Europa hela världen. Men låt oss ändå se bortom det eurocentriska. Hunger på Afrikas horn, förtryck i Myanmar, mord på människorättsförsvarare i Colombia hör också till realiteten i andra delar av världen. Dessutom betyder krig miljöförstöring och riskerar att äventyra den klimatomställning som vi måste klara för kommande generationers skull.

Det finns många anledningar till oro och desto fler anledningar att vi bevarar vår mänsklighet genom att ta hand om oss själva, varandra och planeten. En uppmaning som följt mänskligheten genom flera årtusenden är: Be och arbeta! Just det har människor alltid gjort. Bett om fred och rättvisa. Klagat inför Gud över oskyldigt utgjutet blod som ropar till himlen. Himmelsskriande ondska måste uttryckas i ord och mobilisera vår handlingskraft.

I generation efter generation har Gud varit tillflykt i nöd, krig och katastrofer. Må Gud förbarma sig över sin värld, också i vår tid.

Ord och handling hör ihop

Att samlas till bön och manifestationer för fred hjälper oss att sätta ord på verkligheten och våra reaktioner på den. Det ger oss en nödvändig känsla av gemenskap, så att vår motståndskraft och vår vilja att arbeta för det goda stärks.

Be och arbeta! Ord och handling hör ihop. Tack vare så många människors bidrag kan kyrkliga och andra hjälporganisationer nu nå fram till människor i nöd. Och hjälp kommer att behövas för lång tid framöver.

Bön och arbete får oss att tänka längre och djupare. Till exempel att varje människa på flykt har samma mänskliga värdighet, inte bara de som liknar oss i hudfärg och religion. Att det psykosociala stödet är enormt viktigt, särskilt för barnen, för att lindra den långsiktiga traumatiseringen. Att staten är beroende av ett fungerande civilsamhälle där vi alla bidrar efter förmåga.

Bön och arbete hjälper oss med den stora oron. I sig är oro en frisk reaktion, rentav en skyddsmekanism som håller oss alerta i en farlig situation. Men oro kan även gå överstyr, så att vi lamslås och hamnar i apati eller att vi blir så stressade att vi i panik agerar kontraproduktivt.

Det är viktigt att lyssna på trovärdig nyhetsförmedling och avstå från det som kallas ”doomsday scrolling” – att ständigt och nästan tvångsmässigt bläddra igenom nyhetsflödet i mobilen.

Odla hoppet

För oss människor har det goda, sanna och vackra alltid hängt ihop. Gör något vackert eller gott, om det är än så litet, och du dras in i kraftfältet av sanning, godhet och skönhet.

Odla hopp! Hopp är mer än optimism. Det märks särskilt när det finns få skäl till optimism. Hoppet är både en gåva och en dygd som vi kan träna.

Ett sant hopp gör tre saker för oss. För det första har hoppet plats för vrede, sorg och frustration – det ägnar sig inte åt verklighetsflykt utan ser verkligheten och samtidigt längre än den. För det andra hjälper hoppet oss att förhålla oss klokt både till vår makt och styrka och till vår sårbarhet och dödlighet. För det tredje hjälper hoppet oss att gå modets väg istället för någon annan väg.

Bön och arbete hjälper oss att hålla bra balans mellan att tänka på vårt eget och på andras väl. Den som bara tänker på sig själv blir en inkrökt och sorglig människa. Den som bara tänker på andra blir utbränd. Även i kris- och orostider behöver vi omsorg om andra liksom om oss själva. Ta vara på de tillfällen till glädje som finns även i mörka tider. Moralisera inte, men håll moralen högt!

Nu kan vi ta vara på de lärdomar vi har med oss från pandemitiden. Då tvingades vi att bära oro samtidigt som vi fick hålla distans till varandra. Nu kan vi i alla fall söka varandras närhet.

Be och arbeta – det är ett tema också för den kristna fastetiden inför påsken som just har börjat. Fastan är en tid för stillhet och eftertanke. En tid att skala bort något av det vanliga bruset för att bli lyhörd för Guds röst, våra egna och andras behov. På det viset en tid för både frihet och kärlek. I det finns något läkande och helande.

För mer än 2500 år sedan fann profeten Jesaja fina ord som får ihop dessa tre av livets viktigaste aspekter: frihet, praktisk kärlek och läkande. ”Detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor … Dela ditt bröd med den hungrige … Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår ska genast läkas.” (Jesaja 58:6-8)

Traditioner hjälper oss med struktur, särskilt i oroliga tider. Det är inte alls förvånande att vi dras till kyrkor, tänder ljus, ber en bön, manifesterar för fred, bidrar med hjälp och söker oss till skapelsen som sakteligen vaknar till nytt liv.

Antje Jackelén
ärkebiskop Svenska kyrkan

Fotnot
Artikeln är publicerad på Aftonbladet Debatt söndag 13 mars 2022

Detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor … Dela ditt bröd med den hungrige … Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår ska genast läkas.

Jesaja 58:6–8