Delegater vid möte med Churches’ Commission for Migrants in Europe.

Kyrkor uppmanar Europa att gå samman för att åter ge skydd till en miljon utsatta människor

Nyhet Publicerad

Den 14–16 oktober 2021 genomfördes en extra generalförsamling för Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) i Bryssel. Vid generalförsamlingen deltog delegater från 41 medlemskyrkor, kristna råd och organisationer från 19 länder. Från Sverige deltog delegater från Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd.

I samband med generalförsamlingen antogs ett uttalande som uppmanar européer, europeiska institutioner och kyrkor att gå samman för att åter ta emot och ge skydd till en miljon flyktingar och migranter i Europa. I uttalandet framhålls de positiva aspekterna av 2015 och följande år då en miljon människor på flykt fick skydd i Europa. Kritik framförs även mot europeiska länders agerande vid gränserna där människor på flykt befinner sig i en utsatt situation.

CCME:s moderator Goos Minderman kommenterar uttalandet så här:
“There is a huge support for hosting refugees and welcoming migrants at local and regional level in churches and society across Europe. Policies have, however, resulted in hundreds of kilometres of fences and walls being built to keep them out.  We need to reach out to churches and coalitions of the willing to tear down these fences and walls in Europe.”

Vid generalförsamlingen antogs också ett program för CCME:s arbete under åren 2021–2023. Fokus i arbetsprogrammet är:

  • lagliga och säkra vägar för flyktingar och migranter
  • rätt till familjeliv
  • kyrkornas arbete för att vara inkluderande (Unite in Diversity). 

Läs hela uttalandet