Konferens med fokus på klimatet, urfolk och Arktis

Nyhet Publicerad Ändrad

Just nu (5-8 oktober) pågår en stor klimatkonferens i norrbottniska Storforsen, arrangerad av Svenska kyrkan och Kanadas kristna råd.

– Det kanske kan tyckas märkligt att samlas och prata klimat när vi bevittnar de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget. Men i ett längre perspektiv så finns det nära samband emellan flyktingskap och klimat, förklarar Henrik Grape, miljösamordnare för Svenska kyrkan och projektledare för konferensen.

Arktis en varningssignal

Konferensen samlar 40 personer från stora delar av Arktis för att dela erfarenheter, samla historier, identifiera utmaningar samt dela hopp och drömmar för människor som lever i Arktis. Henrik Grape hoppas att konferensen ska leda till ett fördjupat samarbete inom Arktis mellan urfolk, kyrkor och de som har sin vardag i regionen.

FN:s klimatpanel skriver i sin senaste rapport om tydliga förändringar i Arktis.

– När skördar slår fel eller översvämningar omöjliggör att bo kvar så blir en av följderna folkomflyttningar. Därför är Arktis som en varningssignal till resten av världen. Vi ser vad som händer och vi måste agera, och göra det nu, säger Henrik Grape.

Urfolk speciellt utsatta

Men ett förändrat klimat handlar inte enbart om ekologiska förändringar. I hög grad handlar det om de sociala och ekonomiska följder som ett varmare klimat medför. Urfolk är speciellt utsatta då traditionella livsstilar blir omöjliga och att jakten på naturresurser skapar ett allt högre tryck. Smältande isar och permafrost som göra det enklare att utvinna såväl fossila bränslen som mineraler driver nya exploatörer till regionen.

– Ofta hamnar människor som lever i Arktis under intresseradarn då många ser området som orörd vildmark. Men det är ett hem för urfolk och andra som har sina dagliga liv i Arktis. Urfolken är ofta en marginaliserad grupp, säger Henrik Grape.

Viktigt att dela berättelserna

2015 är ett viktigt år för klimatförhandlingarna som förhoppningsvis mynnar ut i ett starkt klimatavtal i Paris i december.

– Vi som är kyrkor i Arktis vill lyfta denna region som redan idag lever i klimatförändringarnas tid. Vi vill tillsammans dela berättelserna från Arktis för att medvetandegöra om vikten av modiga beslut och avgörande steg av världssamfundet inom FN:s klimatkonvention och vår önskan om att arbeta i riktning emot en rättvis och hållbar framtid för alla. Att dela berättelserna är ett bidrag som syftar till att leda till den förändring som är nödvändig för att undvika de värsta klimatscenarierna.