Klimatsmarta investerare över förväntan inför klimattoppmötet i Paris

Nyhet Publicerad Ändrad

I december 2014 gick Svenska kyrkan med i Portfolio Decarbonization Coalition, i syfte att inspirera andra att klimatjustera sina portföljer. Idag samlar koalitionen 600 miljarder dollar, vilket ger en tydlig signal till politikerna att agera kraftfullt.

Svenska kyrkan är i rollen som investerare drivande i klimatfrågan, vilket vi fått stort erkännande för. Vi tog tidigt avstånd från fossila investeringar till förmån för lösningarna på klimatkrisen, som förnybar energi och energieffektivisering.

För drygt ett år sedan gick vi med i Portfolio Decarbonization Coalition, i syfte att inspirera andra att klimatjustera sina portföljer och investera klimatsmart. Målet var att samla en grupp som klimatjusterat sammanlagt 100 miljarder dollar fram till Parismötet och ge en tydlig signal till politikerna att agera kraftfullt.

Idag har målet överträffat alla förväntningar och under klimattoppmötet i Paris annonserade koalitionen ytterligare klimatjusterat kapital, som nu uppgår till 600 miljarder dollar.

För mer information, kontakta Gunnela Hahn, ägaransvarig Svenska kyrkan