Klimatsmarta investerare över förväntan inför klimattoppmötet i Paris

Nyhet Publicerad Ändrad

För ett år sedan gick Svenska kyrkan med i Portfolio Decarbonization Coalition, i syfte att inspirera andra att klimatjustera sina portföljer. Idag har 230 miljarder dollar klimatjusterats, vilket ger en tydlig signal till politikerna att agera kraftfullt.

Svenska kyrkan är i rollen som investerare drivande i klimatfrågan, vilket vi fått stort erkännande för. Vi tog tidigt avstånd från fossila investeringar till förmån för lösningarna på klimatkrisen, som förnybar energi och energieffektivisering.

För ett år sedan gick vi med i Portfolio Decarbonization Coalition, i syfte att inspirera andra att klimatjustera sina portföljer. Målet var att samla en grupp som klimatjusterat sammanlagt 100 miljarder dollar fram till Parismötet och ge en tydlig signal till politikerna att agera kraftfullt.

Idag har målet överträffat alla förväntningar och uppgår till 230 miljarder dollar. Och mycket mer kommer att annonseras under själva toppmötet!

För mer information, kontakta gunnela.hahn@svenskakyrkan.se, ägaransvarig Svenska kyrkan