Klimat- och samhällsfokus i årets kyrkomötesmotioner

Nyhet Publicerad Ändrad

108 – så många motioner hade kommit in till årets kyrkomöte när motionstiden gick ut på onsdagen. Klimat, diakoni och själavård samt situationen i Mellanöstern är några ämnen som engagerar ledamöterna. Kyrkomötet samlas i Uppsala i september.

– Klimatet och situationen i Mellanöstern är aktuella frågor. Precis som hur vi bäst tar ansvar för varandra genom den kyrkliga diakonin är det frågor som är viktiga för vår gemensamma framtid, säger Lars Ove Ljungberg, tf. generalsekreterare i Svenska kyrkan.

I motionsskörden märks även det starka intresset för barn- och ungdomsfrågor, Svenska kyrkan som kulturarv, idéer för att utveckla ideella insatser och att öka tillgängligheten till våra kyrkor. Dessutom aktualiseras frågor om miljövänlig energi och solceller på kyrktak.

Som vanligt har många ledamöter också förslag om att utveckla och förändra församlingslivet och kyrkans organisation. Samtliga motioner finns att läsa och ladda ner på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet. De finns
också uppdelade efter vilket eller vilka stift motionären/motionärerna representerar.