Stenar av olika storlek och form på marken. I fokus är en hjärtformad sten målad med olikfärgade hjärtan.
Foto: Emma Berkman

"Vi står sida vid sida"

Den senaste tidens provokationer mot muslimer har föranlett interreligiösa råd och biskop Andreas Holmberg, Stockholms stift att gå ut med uttalanden till stöd för muslimer i Sverige och en uppmaning till såväl troende som icke-troende att hålla samman och verka för fred.

Sveriges interreligiösa råd skriver:

”Vi i Sveriges interreligiösa råd – en mångfald av olika religioner och trostraditioner i gemenskap – vill uttrycka vårt stöd till muslimska gemenskaper inför den planerade provokationen att bränna Koranen i Stockholmsområdet nu på lördag. Avsikten att bränna Koranen, en handling vi kraftfullt fördömer, ska inte bara ses som en önskan hos den lilla gruppen provokatörer att få uppmärksamhet utan måste även förstås mot bakgrund av de upprepade yttringar av hat och hot mot muslimer som på ett djupt oroväckande sätt förekommer i samhället. Yttrandefriheten, denna omistliga del av demokratin, är inte koranbrännarnas egentliga ärende. Vi välkomnar att polisen nekat tillstånd.

Islam är en given del av det svenska religiösa landskapet. Muslimer är våra grannar, vänner och släktingar, medborgare i Sverige, som bidrar så mycket till samhället. Att värna muslimers självklara hemhörighet här och rätt att liksom alla andra slippa hat och hot är både en personlig och demokratisk fråga, som det är av yttersta vikt att civilsamhället och politiken tar på allvar. Detta är vår gemensamma och fredliga kamp, som fortsätter också efter lördagen, oavsett försöket till antimuslimsk provokation.”

samtal och samarbete släcker hat

Interreligiösa rådet i Stockholm (IRiS) skriver att de ser med oro på att ett parti från vårt södra grannland agiterar i Sverige genom att håna och förtala islam och dess heliga skrift, och fortsätter:

”Vi fördömer att man på detta sätt utnyttjar religionen för att så hat och splittring i samhället och vinna politisk poäng.

IRiS medlemmar står sida vid sida när någon av oss angrips. Tillsammans vill vi verka för fred och sammanhållning. Vi uppmanar alla, troende såväl som icke-troende, att genom samtal och samarbete verka för att släcka hatet.”

Lära känna varandra

I ett Facebook-inlägg skriver Stockholms stifts biskop, Andreas Holmberg:

”Jag blir ledsen och illa berörd när människor vill kränka det som deras medmänniskor håller heligt. Jesus uppmanar oss ju till att älska vår nästa som oss själv.

Berörd och tacksam tar jag också del av berättelser om människor som – från vitt skilda håll och traditioner – vägrar gå hatets ärenden, och istället självklart och envist står upp för varandra, utan våld.

Troende människor är en del av Sverige och en enorm resurs i vårt land. Vi står i olika religiösa traditioner och har respekt och förståelse för varandra. Tillsammans bär vi på framtidstro och engagemang för ett gott samhälle.

I andra religiösa traditioner finns – liksom i vår kristna tro – strävan efter fred och försoning. Låt oss alla bidra till det i vår vardag! Genom att lära känna våra grannar, ställa upp för varandra när någon hotas, och genom att be att vårt samhälle ska präglas av respekt och social sammanhållning.”