Idag firas Samefolkets dag

Nyhet Publicerad

Samernas nationaldag eller Samefolkets dag firas varje år den sjätte februari med olika aktiviteter och kulturarrangemang. I Svenska kyrkan högtidlighålls den i år bland annat vid inledningen av Teologifestivalen i Uppsala, där den samiske teologen Erik Oscar Oscarsson predikar i invigningsgudstjänsten.

Det första samiska landsmötet hölls i Trondheim den sjätte februari 1917. För första gången samlades då över hundra samer från Sverige och Norge till ett gränslöst möte för att diskutera och belysa gemensamma frågeställningar. Datumet har därför blivit en viktig symbol för alla samer oavsett var de bor, och 1992 beslutades att den sjätte februari skulle bli samernas gemensamma nationaldag.

Både flaggan och nationalsången Sámi soga lávlla antogs 1986.Texten är skriven av sjösamen Isak Saba (1875-1921) och under nationaldagen sjungs den på många håll i landet. Lyssna på den här nedan.

Youtubeklipp: OpusDot

Sámi soga lávlla

Nordvart genom Karlavagnen ser du Samelandet skymta: 
Fjäll bak fjäll i fjärran blåna, sjöar sträcka sig vid sjöar, 
bergens branter, fjällens toppar höja sig mot själva himlen,
bäckar brusa, skogar susa, tvärbrant stupa stålgrå uddar
strävande mot stormigt hav.

Frosten härjar här om vintern, yrsnön vräks av vilda vindar,
ändock älskar sameätten denna jord av allt sitt hjärta:
Månens ljus en färdman fägnar, flygga norrskensflammor fladdra,
klövkäpp, rengrymt hörs bland snåren, ut på insjön, över slätten, slamrar släden vägen fram.

Och när sommarns sol förgyller skogen, havet, havets stränder, guldomglänsta fiskefartyg vaggas utav vågor,
gullhamn får var vattenfågel, strömmarna som silver glittra, åror blänka, stakar blixtra, under sång ses männen styra
utför eda, fors och fall.

Lapplands släkte, sameätten, obräckt har sen mäktat utstå mördartjuder, slemma köpmän, sluga skattekrävarskaror.
Hell, var hälsat, sega släkte! Hell dig fridens rot och fäste! Krigisk fejd har aldrig flammat, aldrig spilldes brödrablodet
ibland Lapplands lugna ätt.

Våra fäder övervunno vrånga våldsmän fordomtima,
bröder låt oss likaledes strida segt emot förtrycket! Solens söner starka släkte! Dig kan ingen ovän kuva, blott ditt väna språk du vårdar, minnes forntidsfädrens maning: Sameland åt samerna!

Text: Isac Saba ( skriven 1906)
Svensk tolkning: Björn Collinder
Musik: Arne Sörli 

Arjeplogs församling
Gratisföreställning på biografen av Pia Johanssons dokumentärfilm ”Låt fjälland blåsa hjärtat rent". Kaffe och tårta efter filmen.

Jokkmokks församling
Kören sjunger nationalsången på snöscenen i under Jokkmokks marknad ca 12. Konsert med Jukkaslåtar  i Jokkmokks kyrka kl 19-20.

Åre församling
Gudstjänst i Åre gamla kyrka kl 19.00,  därefter kyrkkaffe.

ST: Pauli kyrka i Malmö
Gudstjänst och firande av samernas nationaldag 15.00 

Teologifestivalen i Uppsala domkyrka
”Se, jag gör allting nytt” mässa med samiskt tema som inleder Teologifestivalen. Samernas nationaldag uppmärksammas och psalmer och sånger sjungs på både svenska och samiska. Jan-Olof Jansson, vice ordförande i samiska rådet i Svenska kyrkan berättar om nationaldagen och Cariola Rosdotter Eriksson, barnbarn i tolfte generationen efter första samiska prästen i Svenska kyrkan, läser texten från Uppenbarelseboken. 

Samernas nationaldag firas i olika församlingar. Nedan är några exempel på aktiviteter.

Aktiviteter i församlingarna

  • Samernas nationaldag eller Samefolkets dag är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland. Det är en dag som uppmärksammas med aktiviteter och kulturarrangemang på olika håll.  
  • Samerådets 15:e samekonferens beslutade 1992 i Helsingfors att samernas gemensamma nationaldag skall vara den 6 februari. Nationaldagen firades för första gången 1993 samtidigt som FN:s internationella urbefolkningsår officiellt öppnades.
  • Den 6 februari 2007 vajade för första gången den samiska flaggan utanför Stockholms stadshus på nationaldagen. 2014 vajade flaggan för första gången utanför Uppsala universitet.  
  • Varför den 6 februari? Det första samiska landsmötet hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Mötet samlade över hundra samer från Sverige och Norge, därav en stor del kvinnor. Det var första gången i den samiska historien som nord- och sydsamer från Norge och Sverige samlades till ett gränslöst möte för diskutera gemensamma problem. Därför har den 6 februari valts som en viktig symboldag för alla samer, oavsett vilket land man bor i.  
  • Den samiska flaggan är för alla samer. Den godkändes den 15 augusti 1986 av den Nordiska Samekonferensen (Samerådet) i Åre och är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i Troms i Norge. Cirkeln är en sol- och månesymbol. Solringen är röd och månringen är blå. Färgerna kommer från den samiska dräkten.  
  • 1986 beslutades även att Sámi soga lávlla eller Samefolkets sång, officiellt skulle utses till Samernas nationalsång. Texten är skriven 1906 av sjösamen Isak Saba (1875-1921) som arbetade som lärare och kyrkomusiker och var född i nordnorska Nesseby. Isak Saba var den första same som valdes in i norska Stortinget. Melodin är komponerad av Arne Sörlie.  
  • © Sametinget 2015 

Om samefolkets dag

Flerspråkig kyrka

Samiska i Svenska kyrkan