I denna rymd möts vi

Nyhet Publicerad Ändrad

I denna rymd möts vi är ett nytt samtalsmaterial för att väcka tankar och stimulera till samtal om gudstjänst, tro och liv i samband med att det nya kyrkohandboks- förslaget snart ska börja prövas runt om i olika församlingar i Svenska kyrkan.

En ny kyrkohandbok är en stor händelse. Kyrkohandboken är den knutpunkt där tidigare generationers levande tro knyts samman med samtidens tro och tvivel och blir till ett angeläget tilltal.

Bönerna, texterna, sångerna, musiken får därför en särskild och avgörande betydelse för såväl den enskilda människan som för den gudstjänstfirande församlingen och för den världsvida kyrkan.

Materialet är tänkt att fungera som en ”plocklåda”. Utgångspunkten - eller temat - för varje samtalsträff är ett ord som ger associationer till kristen tro och till andra frågor om livet och om vår samtid. Här finns ord som hopp, bördor och kärlek.

Kontakta redaktionen