Människor samlas till gudstjänst. Någon får en kram, ett par samtalar.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Gitte är engagerad som volontär: Många behöver stöd, hjälp och gemenskap

Gitte Jönsson är en av många volontärer i den svenska församlingen i Torrevieja på Costa Blanca i Spanien. Hon finns med i församlingens diakonigrupp som besöker sjuka och ensamma svenskar och de som råkat illa ut.

– Det är många människor som behöver stöd, hjälp och gemenskap. Tänk dig själv att bli lämnad ensam på sjukhuset, bli ställd på gatan eller vad det nu kan vara. Och inte ha någon att prata med! Du kan inte språket, du förstår inte vad folk säger och det är långt ifrån som det är i Sverige.

Blåögda svenskar hoppas det ska ordna sig i värmen

Omkring 90 000 svenska medborgare bor i Spanien. Några av dem flyr från bekymmer eller psykisk ohälsa hemma. Kanske hoppas man att allt ska ordna sig när man kommer ned till solen. Men utan försäkringar och en god ekonomi kan man råka illa ut.  

Porträtt av, Gitte Jönsson frivillig i diakonigruppen Torrevieja, bland citronträden.
Gitte Jönsson brinner för församlingens omsorg och stöd till ensamma, sjuka och den som råkat illa ut, Foto: Magnus Aronson/Ikon

- Många är ganska blåögda när de kommer ned till Spanien, säger Gitte. 

Gitte är mycket engagerad när hon pratar om de behov som församlingen i Torrevieja ser. 

I Spanien förväntar man sig att familjen tar hand om den som behöver hjälp

Hon säger att Spanien har en fantastisk sjukvård men här finns inte samma eftervård som i Sverige när det är dags att bli utskriven från sjukhuset:

- Man förväntar sig att familjen tar hand om människorna och det är där vi får komma in. Inte så att vi är hemtjänst, men vi vet hur man kan göra, vart man kan vända sig.  

Konsulatet och oroliga anhöriga från Sverige hör av sig

Hon berättar att ibland ringer någon orolig anhörig från Sverige till församlingen i Torrevieja. De kanske undrar om kyrkan kommit i kontakt med deras son eller dotter som kanske inte hört av sig på jättelänge.

Tre glada personer sitter vid ett bord och samtalar.
Från caféet i församlingen i Torrevieja. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Ibland hör det svenska konsulatet av sig om någon som råkat illa ut. Då kan det bli en snabbutryckning från diakonigruppen.  När det är barn med i bilden agerar de alltid snabbt.

I församlingen finns ett lyssnande öra

Den svenska församlingen i Torrevieja är som församlingar i Sverige. De har stor omsorg om medmänniskan. Den svenska församlingen i Torrevieja har ännu mindre möjligheter än i Sverige att ge ekonomisk hjälp, men medlemmarna i diakonigruppen finns där som ett medmänskligt stöd.

– Vi kan ge stöd och hjälp, berättar Gitte. Vi kan berätta vart man kan vända sig i olika situationer. Att människor får prata av sig betyder mycket.

Betydelsefullt att ha människor omkring sig när man är sjuk

Gitte berättar att hon själv behövt mycket hjälp tidigare när hon var mycket sjuk. Hon upplevde då hur oerhört betydelsefullt det var att ha andra människor omkring sig. Det vill hon ge tillbaka idag:

– Det betyder jättemycket för mig att vara med i diakonigruppen. Jag är till åren kommen men ändå inte så åldrad att jag inte kan fortsätta att göra något för andra människor. Och då vill jag ta vara på det - det håller ju uppe mitt eget liv också!

Att bry sig om varandra i vardagen är också diakoni

Gitte betonar att diakoni inte bara handlar om att besöka den som är sjuk. Den dagliga verksamheten i församlingen är också en form av diakonalt arbete. Här säger man välkommen, här bryr man sig om varandra. Det betyder mycket för alla. 

Församlingen i Torrevieja har många volontärer. Några av dem ser till att caféet kan hålla öppet. Foto: Magnus Aronson/Ikon

- Jag sätter diakoniarbetet väldigt högt. Jag hoppas andra kan se hur viktigt det är!   

Människor söker sig till Svenska kyrkan utomlands

Medlemmarna i diakonigruppen i Torrevieja är bara några av alla frivilliga krafter i församlingen. Andra ser till att café och kyrka kan hålla öppet. Här finns en mötesplats med regelbundna gudstjänster och gemenskap:

- Det är fantastiskt att människor söker sig till en utlandskyrka när de kommer utomlands, säger Gitte. I Sverige går man kanske i kyrkan ett par gånger om året. Här kommer man nästan varje söndag. Vi har alltid nya människor som kommer och besöker oss!

Församlingarna i Svenska kyrkan utomlands bekostar själva en stor del av sin verksamhet. Därför är de beroende av gåvor. 

- Pengar behövs alltid för att driva en verksamhet, säger Gitte. Vi har inte alls samma ekonomi och möjligheter som en församling i Sverige.  

Maria Sandell

Svenska kyrkan finns på fem platser i Spanien

Förutom församlingen i Torrevieja på Costa Blanca har Svenska kyrkan församlingar på fyra andra platser i Spanien:

San Agustin på Gran Canaria 
Los Cristianos på Teneriffa
Fuengirola på Costa del Sol 
Mallorca

Hitta fler församlingar i Svenska kyrkan utomlands.