Meny

Fler möjligheter att chatta med Jourhavande präst

Från och med 1 mars 2018 utökar Jourhavande präst öppethållandet för chatten från fyra till fem kvällar i veckan. Behoven är fortsatt stora och antalet digitala kontakter ökar.

Fler ringer idag än för tio år sedan

Möjligheten att få prata med en jourhavande präst har funnits i över 60 år. Under 2017 tog 112-tjänsten Jourhavande präst emot totalt 74 926 telefonsamtal, ett snitt på 205 samtal/dygn. För tio år sedan, 2008, var antalet samtal 47 891.

– Statistiken har hållit sig relativt jämn sedan 2012. Det ser i nuläget ut som att behovet av telefonsjälavård håller i sig, trots att chatten tillkommit som kanal, säger den nationella samordnaren, Gunilla Löf Edberg.

– Chatten startades för att möta behoven hos lite yngre åldersgrupper, och vår uppfattning är att de som chattar också är yngre än de som ringer. Nu har vi tre olika kanaler, och det känns viktigt att de som behöver samtala kan göra det på det sätt som passar dem bäst.

Fler präster i chatten och utökade öppettider

Under 2017 hade Jourhavande präst 8 417 chattkonversationer (i snitt 40 per öppet dygn) och 1 433 elektroniska brevkontakter.

Eftersom de digitala kontakterna ökar stadigt förstärks nu chattfunktionen med fler präster i tjänst och öppethållande ytterligare en kväll i veckan. Chatten är öppen måndag-torsdag kl 20-24, och från och med 1 mars även söndagar.

– Vi bedömer att söndagskvällen är en viktig kväll, då helgen slutar och en ny vecka börjar, säger Monika Oscarsson, biträdande nationell samordnare.