Fem miljoner kr till församlingars arbete med flyktingar

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkomötet beslutade 2014 att skyndsamt ordna former för ekonomiskt bistånd till församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande. 146 ansökningar har kommit in från hela landet och 35 församlingar får nu dela på sammanlagt fem miljoner kronor.

– Vi ser utifrån ansökningarna att behoven är stora, och många beskriver asylboenden präglade av frustration, sysslolöshet och ohälsa. Flera församlingar beskriver också en fientlig omgivning med negativ inställning till flyktingmottagande. Det säger Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare för Svenska kyrkan. Hon fortsätter:

– Det är glädjande att motivationen är hög hos församlingarna, det finns en glädje i arbetet och en uttalad vilja att göra skillnad.

Glesbygd och nytt arbete prioriteras

I enlighet med kyrkomötesbeslutet har glesbygdsförsamlingar med stora asylboenden och församlingar som vill initiera ett nytt arbete prioriterats. Samråd har skett med alla berörda stift.

– I många fall söker församlingen medel för en deltidstjänst för att leda och utveckla arbetet med asylsökande och ibland även för att kunna timanställa tolkar.

Ett stort antal församlingar har sökt medel för materialkostnader, till exempel för att införskaffa böcker för svenskundervisning, säger Helén Ottosson Lovén.

Avstånd kan vara isolerande

Transporter och kostnader för utflykter är också vanligt, inte minst eftersom avståndet mellan samhället och asylboendet kan vara isolerande.

Dessutom söker många pengar för förtäring och hyra av lokaler i samband med olika mötesplatser eller caféverksamhet.

Nästan samtliga ansökningar har barn med som målgrupp; barn i familj eller ensamkommande barn. 

SÅ HÄR FÖRDELAS DE FEM MILJONERNA:  

Lunds stift: totalt 450 000 kr

Karlshamn Trensums pastorat och Asarums pastorat (gemensam ansökan): 300 000 kr
Kyrkhults församling och Jämshögs församling: 150 000 kr  

Växjö stift: totalt 570 000 kr 

Lessebo-Hovmantorps pastorat: 100 000 kr
Hyltebruks pastorat: 100 000 kr
Uppvidinge pastorat, Älghults församling: 110 000 kr
Högsby pastorat: 75 000 kr
Norra Ölands pastorat: 185 000 kr

Skara stift: totalt 260 000 kr

Fägre församling i Töreboda pastorat: 200 000 kr
Ledsjö församling i Götene pastorat: 60 000 kr 

Göteborgs stift: totalt 415 000 kr

Kindaholms församling i Kinds pastorat: 25 000 kr
Tjörns pastorat: 40 000 kr
Getinge-Oskarströms pastorat: 350 000 kr

Linköpings stift: totalt 400 000 kr

Aspelands pastorat: 280 000 kr
Hässelby-Kråkshults församling och Inga-torp Bellö församling i Södra Vedbo pastorat: 120 000 kr  

Strängnäs stift: totalt 450 000 kr 

Knista församling: 200 000 kr
Lerbäck-Snavlundas pastorat:  250 000 kr

Västerås stift: totalt 595 000 kr

Norbergs-Karbennings församling: 250 000 kr
Falu pastorat: 100 000 kr
By- Folkärna pastorat: 180 000 kr
Ludvika församling: 65 000 kr  

Uppsala stift: totalt 435 000 kr

Älvkarleby Skutskärs församling: 300 000 kr
Bollnäs pastorat: 90 000 kr
Frösåkers församling: 45 000 kr  

Karlstads stift: totalt 540 000 kr

Brålanda pastorat: 40 000 kr
Nordmarkens pastorat: 250 000 kr
Fryksände pastorat: 250 000 kr

Härnösands stift: totalt 430 000 kr

Nordingrå församling: 200 000 kr
Rossum, Bodums församling i Strömsunds pastorat: 80 000 kr
Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjö församling: 150 000 kr 

Luleå stift: totalt 455 000 kr 

Nordmalings församling: 220 000 kr
Edefors församling: 35 000 kr
Piteå församling: 200 000 kr  

Kyrkomötet 2014 gav i uppdrag åt kyrkostyrelsen ”att skyndsamt ordna former för ekonomiskt bistånd till församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande”.

Kyrkostyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 11 februari att anslå fem miljoner kronor till detta arbete.

Ansökningarna har bedömts med hjälp av en särskilt upprättad bedömningsmall.

Betoningen har legat på hur behoven ser ut i lokalsamhället, men även på församlingens egen motivation och formuleringar samt verksamhetens hållbarhet.

Mer om flyktingstödet