Fel måste rättas till – ärkebiskop Antje om att kyrkan granskas

Nyhet Publicerad Ändrad

Det är vår skyldighet att förvalta allas våra medlemspengar på ett ansvarsfullt sätt. Därför är det bra att media granskar oss. Bara när vi har våra medlemmars förtroende har vi de medel vi behöver för att göra det stora arbete vi gör. Det säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Ärkebiskop Antje Jackeléns Uttalande med anledning av Ekots och Aftonbladets granskning


Det är vår skyldighet att förvalta allas våra medlemspengar på ett ansvarsfullt sätt. Därför är det bra att media granskar oss.  

Självklart måste våra resor vara väl motiverade och resepolicyer ska följas. Granskningen lyfter fram ett 40-tal församlingar och pastorat. Min upplevelse är att de allra flesta av landets ca 1400 församlingar sköter detta ansvarsfullt.  

Det ursäktar dock inte de fel som begåtts. Omdömeslöshet ska fördömas, dock med urskiljning. Det som vid första ögonkastet ser olämpligt ut kan ändå vara motiverat av pastorala, ekonomiska och arbetsmiljömässiga skäl. Resor med förtroendevalda och medarbetare måste ha ett klart syfte som studier, kompetenshöjning eller kontakt med en annan kyrka och de ska ha tydliga spin off-effekter för församlingens arbete. Enligt dessa kriterier ska de också utvärderas.  

Där det saknas resepolicy behöver en sådan upprättas. Det räcker inte med goda värderingar, utan det behövs också en tydlig struktur med effektiva uppföljningssystem. Ändå händer det att systemen sviktar. Resor med oklara syften eller obefogat höga kostnader är oacceptabla. Måttfullhet bör råda. Om det har begåtts fel måste de rättas till där så är möjligt. 

Vi är del av en världsvid kyrka. Det ekumeniska utbytet och därmed också resandet är en viktig del av verksamheten. Även om vi använder oss ofta av videokonferenser, mejl och telefon, behöver vi också mötas ansikte mot ansikte för att utbyta erfarenheter med partners i hela världen. 

Svenska kyrkan är ingen centralstyrd organisation där högsta ledningen kan bestämma hur enskilda församlingar ska agera. Men genom stiftskanslierna och kyrkokansliet finns stöd att få för dem som behöver arbeta med sin resepolicy och riktlinjer. Kontinuerlig översyn och uppföljning av efterlevnad behövs. 

Bara när vi har våra medlemmars förtroende har vi de medel vi behöver för att göra det stora arbete vi gör. 

Antje Jackelén

ärkebiskop Svenska kyrkan