Foto: Fairtrade

Fairtrade – en viktig pusselbit när fattigdom ska bekämpas

Nyhet Publicerad Ändrad

Förra veckan kritiserade SvD:s ledarredaktion Fairtrade för att inte göra nytta. Dessvärre innehåller SvD-inlägget en rad felaktiga påståenden. Svenska kyrkan välkomnar granskningar och beställer regelbundet externa forskningsrapporter för att kunna vidareutveckla Fairtrades modell. Som kyrka ser vi att Fairtrade har en viktig roll att spela i det gemensamma uppdraget att nå FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Det skriver Per Söderberg, Svenska kyrkans policyrådgivare i hållbarhetsfrågor och styrelseledamot i Fairtrade.

Svenska kyrkan är delägare i Fairtrade AB. Det är förvisso ingen nyhet, men det är ett riktigt påpekande av Maria Ludvigsson. Det är en av få saker som faktiskt stämmer i ledarinlägget (Svd 7/6-18).

En vanlig kritik vi möter och som upprepas av Ludvigsson är att Svenska kyrkan (och LO) tar ut vinst ur Fairtrade. Detta stämmer inte. Svenska kyrkan och LO har aldrig tagit ut någon vinst, när bolaget skapades för drygt tio år sedan var det ett villkor som vi själva satte upp. Inga arvoden utgår heller till styrelsens ledamöter.

Det är riktigt att Fairtrade haft en gynnsam utveckling under denna period vilket återspeglar ett stort intresse för frågor som gäller social rättvisa och hållbarhet hos allmänheten. Därför är frågan om Fairtrades nytta för odlare i utvecklingsländer alltid relevant att diskutera. Det har under årens lopp gjorts en mängd studier för att förstå resultatet för odlarna av arbetet med Fairtrade. Ludvigsson hänvisar i sin kritik till en snart fem år gammal artikel från Huffington Post som besvarades av Fairtrade 2014.

FAIRTRADE UTVÄRDERAR KONTINUERLIGT
Artikeln gör ett mycket selektivt urval av forskningsrapporter och plockar bland slutsatserna för att bekräfta sin tes om Fairtrades nytta. Ludvigsson undanhåller för läsaren andra studier som pekar på tydliga, positiva effekter av Fairtrade. Inget system är perfekt, inte heller Fairtrade. Med den kunskapen i ryggen uppmuntrar och stödjer Fairtrade forskning eftersom den kan bidra till att ytterligare förbättra systemet. På Fairtrades hemsida redogörs för en rad studier genom åren som beskriver Fairtrades nytta och brister. En sammanfattande syntes av 45 studier presenterades i september 2017 av brittiska Overseas Development Institute (ODI), som överlag konstaterar Fairtrades positiva nytta. Fairtrade utvärderar kontinuerligt och erbjuder forskningen att ta del av den massiva datainsamling som görs.

Ludvigsson nämner inte heller att Fairtrade till hälften ägs av odlare och att det är de ca 1200 producentorganisationer runt om i världen som Fairtrades arbete utgår ifrån. Om producentorganisationerna som gemensamt äger Fairtrade inte tyckte de hade någon nytta av Fairtrade skulle de rimligen själva välja att inte längre vara kvar i systemet.

STOLTA ÖVER ARBETET MED FAIRTRADE
Fairtrade har en roll att spela i att inspirera världshandeln med en modell som sätter odlare i syd i centrum i samverkan med importörer och detaljhandeln i det globala nord. Vi ser all anledning att fortsätta vara stolta över vårt arbete med Fairtrade. Den stoltheten baserar sig på berättelser utifrån odlares perspektiv, på forskningsresultat och – inte minst – utifrån det positiva gensvaret från detaljhandeln.

Som kyrka ser vi att Fairtrade, liksom flertalet andra märkningar och industrigemensamma initiativ bidrar till vårt gemensamma uppdrag att nå i FN:s globala mål för en hållbar utveckling (Agenda 2030). Vi välkomnar därför att offentlig sektor, i linje med Sveriges åtaganden i FN och EU-direktiv som berör sociala och ekologiska villkor i offentlig upphandling, finner vägar att omsätta mål i praktisk handling där exempelvis Fairtrade-diplomering av kommuner är en väg.

Vi välkomnar alltid kritisk granskning och är alltid villiga att vidareutveckla vårt arbete. Men vi förutsätter också en saklig debatt som inte bygger på felaktigheter.

Per Söderberg
Policyrådgivare för Svenska kyrkan och styrelserepresentant i Fairtrade