Expertgrupp ska utveckla stödet till svenskar utomlands

Nyhet Publicerad Ändrad

I fredags möttes för första gången den expertgrupp som Svenska kyrkan har tillsatt för att utveckla stödet till svenskar utomlands. I gruppen ingår representanter för Utrikesdepartementet, Stadsmissionen, Ersta Sköndal, ECPAT samt Svenskar i världen.

- Det är en förmån att få samla alla experter en hel dag och utbyta tankar och idéer om stödet till utsatta svenskar utomlands. Att vara kyrka är att räcka en hand till människor som behöver oss. Vi har ett annat uppdrag än staten, att vara kyrka. Tillsammans kan vi tänka nytt, tänka om och tänka tillsammans för svenskarnas bästa, säger  Anders Bergkvist, chef för Svenska kyrkan i utlandet. 

Det har saknats ett forum för gemensamma samtal om stöd till utsatta svenskar. Därför har Svenska kyrkan i utlandet skapat en expertgrupp som kommer att mötas fyra gånger under två års tid. Expertgruppen är en rådgivande funktion till ledningen för Svenska kyrkan i utlandet.

Vid det första mötet samlades expertgruppen under temat “När ramarna brister” med en fördjupning i psykisk ohälsa samt besök från Rikspolisstyrelsen som berättade om arbetet med barnsexhandel i Asien och i Afrika.

I samband med expertgruppen presenterades Svenska kyrkans satsning i Thailand.

Projekt i Thailand 

Sedan 2012 sker en särskild satsning på den diakonala verksamheten inom Svenska kyrkan i utlandet. En konkret satsning är att öka stödet till svenskar i Thailand. Över 400 000 svenskar besöker landet varje år.  

- Svenska kyrkan i utlandet vill se och möta dessa människor på bästa sätt. För att möta de behov som efterfrågas har två diakoner projektanställt för att under två år kartlägga och undersöka möjligheterna för Svenska kyrkan i utlandet att utöka sin verksamhet i regionen.

Expertgruppen bistår med sin expertis  hur vi kan påverka och förända arbetssätt och titta på svensk lagstiftning, säger Anna Moilanen, diakon och projektledare.

I expertgruppen ingår:

 • Anders Bergkvist, Svenska kyrkan i utlandet, kyrkokansliet
 • Anders L. Petterson, ECPAT
 • Charlotte Engel, Ersta Sköndal Högskola
 • Fredrik Hedlund, Sensus
 • Inga-Lena Arvidsson, Svenska kyrkan, kyrkokansliet
 • Karin Ehnbom Palmquist, SVIV
 • Kristina S Furberg – Svenska kyrkan Oslo
 • Marika Markovits – Stadsmissionen
 • Patrik Nilsson – Utrikesdepartement
 • Susanne E Franzén, Svenska kyrkan Torrevieja
 • Anna Moilanen, Svenska kyrkan, kyrkokansliet
 • Marianne Ejdersten, Svenska kyrkan, kyrkokansliet