Texten Mångfaldspriset Diversity Index Award mot bakgrund bestående av applåderande publik.

En värld av grannar finalist till mångfaldspris

En värld av grannar är en av tre stolta finalister i kategorin Religion till årets Diversity Index Award.

För nionde året i rad kommer mångfaldspriset Diversity Index Award att delas ut under en pris Malmö. Priset är politiskt och religiöst obundet och arbetet drivs av en ideell förening som på detta sätt uppmärksammar personer, företag eller organisationer som jobbar för att stärka mångfald, acceptans och rättvisa.

– ​Vi är så glada att arbetet för interreligiös samverkan når ut! Stort bara att bli finalist! Vi delar vår stolthet med alla praktiker runt om i landet som arbetar för att det interreligiösa arbetet ska bli en del av det nya normala, säger Anna Hjälm, programansvarig för En värld av grannar – Interreligiös praktik för fred. 

Priset delas ut i åtta kategorier, varav sju med koppling till de sju diskrimineringsgrunderna som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

En värld av grannar är finalisti kategorin religion eller annan trosuppfattning.