En månad kvar till kyrkovalet 2017

Nyhet Publicerad Ändrad

Om exakt en månad är det kyrkoval för alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år. Idag presenteras nomineringsgrupperna i kyrkomötesvalet, som svarar på vad de tycker är viktigast i Svenska kyrkan framöver.

Den 17 september i år är det kyrkoval där alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år får rösta. Valet görs på tre nivåer: till kyrkofullmäktige i församlingar/pastorat på lokal nivå, till stiftsfullmäktige på regional nivån och till kyrkomötet som är den nationella nivån.

Totalt deltar 797 nomineringsgrupper i kyrkovalet. 15 grupper kandiderar till kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Idag presenteras de 15 nomineringsgruppernas svar på vilka frågor de driver i kyrkovalet och vilken utmaning de tycker är viktigast för Svenska kyrkan.

Kyrkan har ungefär lika många förtroendevalda som kommuner, landsting och riksdag tillsammans. De väljs till kyrkomötet på nationell nivå, till 13 stiftsfullmäktige på regional nivå och till kyrkoråd på lokal nivå i 1360 församlingar/pastorat.

De förtroendevalda bestämmer över kyrkans inriktning och ekonomi – om alltifrån hur gudstjänstlivet ska se ut och barnverksamhet i församlingen, till vad som ska ske med kyrkobyggnaderna och hur hög kyrkoavgiften ska vara.

 

fakta

Cirka 5,2 miljoner personer har möjlighet att rösta i de tre valen: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Röstkortet kommer till folkbokföringsadressen senast den 30 augusti 2017. Förtidsröstning kan ske i hela landet från den 4 september till och med valdagen.