DN debatt: Medmänsklighet är vägen till #innanförskap

Varannan svensk engagerar sig ideellt för ett bättre samhälle. Många av dem genom Svenska kyrkan. Tillsammans med fem andra stora organisationer i civilsamhället lyfter nu Svenska kyrkan frågan om medmänsklighet och #innanförskap.

I en debattartikel som publicerats i DN 2018-05-27 uppmanar Svenska kyrkan, tillsammans med Riksidrottsförbundet, Svenska Röda Korset, Forum för idéburna organisationer med social inriktning, Stadsmissionerna och Rädda Barnen att agera för ett mer inkluderande Sverige.

Debattartikeln utgår från tre ståndpunkter:

  1. Organisationerna står tillsammans fast vid de grundläggande principerna om alla människors lika värde och medmänsklighet.
  2. Ett öppet Sverige där alla får plats. Att aktivt ta ställning mot de hatiska och fördomsfulla uttryck som rasism, extremism och intolerans står för.
  3. Den respektfulla dialogen behövs mer än någonsin. Det behövs en sansad debatt där åsikter bryts mot varandra i demokratisk ordning, utan polariserande populistiska övertoner.

Här kan du läsa debattartikeln

Läs mer om #innanförskap på svenskakyrkan.se