Projicerade bilder på gobelänger ovanför altaret i Markuskyrkan, Skarpnäcks församling.
Foto: Jonas Johansson

Digitala dagen 2020 - Digital@Idag

Digital@Idag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Dagen består av aktiviteter runt om i landet. Målet med dagen är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Digert digitalt program under dagen

Den andra upplagan av Digital@idag äger rum den 2 oktober 2020. Folkbildningsrörelsen omfattar nu 215 aktörer på 110 orter. I skrivande stund finns 280 aktiviteter samlade på Digital@idags webbplats.

Svenska kyrkan på nationell nivå medverkar med en rad aktiviteter och uppmuntrar stift och församlingar att också delta. Under Digital@idag uppmärksammar Svenska kyrkan särskilt digitalisering och kultur och lyfter kulturaktiviteter på webb och i sociala medier.

Under coronakrisen har Svenska kyrkan digitaliserat en stor del av verksamheten. Även kulturaktiviteter sker digitalt runt om i landet och Svenska kyrkan vill särskilt uppmärksamma den innovation och kreativitet som sker i de digitala och analoga kyrkorummen.

Dagen är en bra möjlighet att samverka med andra samhällsaktörer och föra samtal kring digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Under dagen deltar ärkebiskopen i en rad samtal och paneler tillsammans med Digital@idag. I samtal med politiker, företagsledare och entreprenörer diskuterar de kring vad digitaliseringen gör med samhället och människan.

digital konst i kyrkorummet

För att uppmärksamma kulturskapande och digitalisering sker ett samarbete med konstnären Jonas Johansson, Skarpnäcks församling och Svenska kyrkans nationella nivå.

Jonas tidigare verk har bland annat visats i Reaktorhallen, på Ishotellet i Jukkasjärvi och under våren på utställningen Hyper Human på Tekniska Museet i Stockholm. Nu är det dags för kyrkorummet.

I samarbete med Skarpnäcks församling skapar Jonas flera unika konstverk med ljus, ljud och augmented reality i Markuskyrkan. Det blir en digital och analog utställning under hösten 2020 där en del samtal under valven kommer ske.

DIGITALISERING PÅVERKAR KYRKAN IDAG OCH IMORGON

För Svenska kyrkan är det angeläget att följa med i och bidra till den här sortens genomgripande förändringar med ett fokus på andlig och social hållbarhet för hela samhället. Det är en avgörande framtidsfråga att på bästa möjliga sätt ta tillvara de möjligheter som ges med ny teknik, men också se dess risker så att utvecklingen sker på ett sätt som gagnar goda liv och ett gott samhälle.

Under coronakrisen har Svenska kyrkan digitaliserat en stor del av verksamheten. Dels för att kunna fortsätta vara kyrka, trots begränsningen i fråga om fysiska möten, men också för att ge extra stöd under krisen. Den digitala omställningen är en möjlighet att nå människor. Det gäller gudstjänstlivet, kulturlivet och det diakonala/sociala arbetet som jourhavande präst, men även kyrkans interna arbete.

Den digitala dagen är ett utmärkt tillfälle att reflektera och diskutera hur digitalisering kommer att fortsätta skapa möjligheter och utmaningar för Svenska kyrkan.

BRA MÖJLIGHET TILL LOKALT ENGAGEMANG

Det finns flera möjligheter för stift och församlingar att engagera sig i Digital@Idag.

  • Dela de aktiviteter som nationell nivå deltar i egna kanaler och flöda kanalerna med digital kultur.
  • Dela erfarenheter från egna digitala aktiviteter inom kulturområdet med andra.

Om Digitala dagen 2020

Den första upplagan av Digital@Idag ägde rum den 22 november 2019.
År 2020 deltar över 170 aktörer på fler än 100 orter runt om i landet.

Digital@Idag har initierats av Forum för Omställning (FfO), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige (LO), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens Servicecenter.

https://digitalidag.org