Foto: Karolina Johansson

Diakoner i upprop för de skuldsatta

Nyhet Publicerad Ändrad

Över 500 diakoner i Sverige slår larm om att allt fler har skulder de inte kan betala. I december 2015 lämnade de över namnunderskrifter som uppmanade beslutsfattarna att snabbt hjälpa dem som hamnat i skuldfällan.

2015-09-30 uppdaterad 2016-04-18

Uppropet initierades av diakonerna Cheryl French, Peter Juhlin, Lena Hansén och Elinn Leo i Lunds stift, och lämnades över till finansmarknadsminister Per Bolund  i december 2015.   Diakonerna fick då en halvtimmes samtal med ministern.

Ytterst vill diakonerna belysa situationen för barnen, som påverkas negativt av föräldrarnas skulder. År 2013 levde drygt 161 000 barn i Sverige i familjer där minst en förälder hade ett skuldkonto hos Kronofogden. Då räknas inte barn in, vars föräldrar exempelvis har skulder hos inkassobolag.

Föräldrar till alla dessa barn har sämre förutsättningar än andra att betala för fritidsaktiviteter, barnkalas, julfirande, födelsedagspresenter, vinterkläder och semesteraktiviteter.  

Den sista december 2014 fanns det 426 046 skuldsatta personer registrerade i Kronofogdens register.  

"Vi som möter människor i denna situation märker tydligt av deras känslor av hopplöshet när det gäller deras möjligheter att förändra sina liv. Vi och andra sociala aktörer kan oftast bara hjälpa till kortsiktigt, medan den långsiktiga hjälpen återfinns på en högre samhällelig nivå."  

"Vi vill därför uppmana Sveriges Riksdag att ändra lagstiftningen för att på så sett förhindra att så många människor blir överskuldsatta, till exempel genom ändrad ockerlagstiftning och förstärkt tillsyn av inkassobolag och kreditinstitut. Vi vill också att det satsas mer resurser till hjälp för dem som redan är skuldsatta, så att de snabbare kan komma ur sin skuldsituation", skriver diakonerna i uppropet.   

Den aktiva fasen av Upprop mot överskuldsättning är avslutad men Facebooksidan finns kvar. Gilla den gärna för att hålla frågan levande. Diakonerna som tog initiativet och många andra diakoner i landet fortsätter att arbeta med frågan på olika sätt,