De får Svenska kyrkans kulturstipendier 2015

Nyhet Publicerad Ändrad

Årets mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendier är klara. Ur den rekordstora mängden – 475 ansökningar – har fem stycken valts ut som får ta emot 100 000 kronor var.

- Det har genomgående varit mycket hög kvalitet på ansökningarna. Det är glädjande att så många vänder sig till Svenska kyrkan och att vi får vara med och stötta angelägna projekt, säger Charlotte Wells, handläggare för Svenska kyrkans kulturstipendier.

Stipendiaterna är:

  • Musik: Joakim Andersson, ”Johannes uppenbarelse”
  • Film: Frida och Lasse Barkfors,”Death of a child”
  • Scenkonst: Nino Mick, ”Ninos ark”
  • Bildkonst: Maja Spasova, ”And Jesus Loves You”
  • Litteratur: Pooneh Rohi, ”Hemligheter”

- Flertalet av årets stipendiater befinner sig relativt tidigt i sin skapandegärning, men har redan på ett övertygande sätt visat att de är att räkna med inom sina respektive fält. Tematiken speglar vår omvärld, med ämnen som migration, klimat och genderfrågor behandlade ur ett existentiellt perspektiv, säger Charlotte Wells.

Årets bildkonststipendiat, Maja Spasova, är dubbelt aktuell. Nu på lördag är det vernissage på hennes utställning ”Den gyllene flätan” i Lunds domkyrka.

Mer om årets stipendiater: 

Joakim Andersson – Johannes uppenbarelse MUSIK 100 000 kronor

Motivering: Joakim Andersson får Svenska kyrkans kulturstipendium 2015 för kyrkooperaprojektet Johannes uppenbarelse. Han har visat att han är en tonsättare som behärskar form och estetik och han har ett eget moget tonspråk. Joakim Andersson har också förmågan att vara strategisk i fråga om val av instrumentbesättning och han visar i sitt redan uppförda verk Johannespassionen att han är en av vår tids mest begåvade unga musikskapare. Joakim Andersson är organist och körledare i Staffans kyrka i Gävle samt undervisar vid Nordiska musikgymnasiet, Stockholm, bland annat i körsång, gehörs- och musiklära, arrangering och komposition och orgel. Han är uppmärksammad både som tonsättare, som organist och sångare. Andersson utexaminerades från Kungliga Musikhögskolan 2014 och har redan fått verk uruppförda av flera olika körer i Stockholm. Hans verk har framförts utomlands av bl. a. St Jacobs ungdomskör. På långfredagen 2014 uruppfördes hans verk Johannespassionen för kör, 6 solister, piano och två orglar i Gävle. 

Frida och Lasse Barkfors – Death of a Child FILM 100 000 kronor

Motivering: Svenska kyrkans kulturstipendium ges till Frida Barkfors för dokumentärfilmsprojektet ”Fatal Distraction”. Filmen görs i samarbete med Lasse Barkfors och är den andra delen i en trilogi. Med ett moget och modigt filmberättande tar sig paret an ämnen där frågor som skuld, straff, medmänsklighet och försoning ställs på sin absoluta spets, utan att de förringas eller skuldfrågan förenklas. De utmanar till en prövning av hur långt vi är beredda att vilja förstå och hur djupt vår medmänsklighet går. Fatal Distraction tar upp det djupt tragiska när små barn dör till följd av uttorkning efter att ha blivit kvarglömda i bil, något som i USA sedan 1990-talet ökar i antal. Föräldrar kan, utöver att behöva leva med vetskapen att de orsakat sitt barns död, dömas till fängelse för försumlighet. Frida Barkfors har examen i filmregi från Den Danske Filmskole och är bosatt i Köpenhamn. Hennes examensfilm Tick Tick Boom utsågs till Bästa Nordiska slutfilm och var Filmskolens bidrag till Student Oscar. Lasse Barkfors, konstnär utbildad vid Det Konglige Danske Kunstakademie, huvudsakligen arbetat videobaserat och har haft en lång rad separata utställningar och regisserat flera kortfilmer. Pervert Park var deras första gemensamma arbete. Den belönades med Jury Award for Impact vid den prestigefyllda filmfestivalen Sundance och nominerats vid en rad andra festivaler.

Nino Mick – Ninos Ark SCENKONST 100 000 kronor

Motivering: Nino Mick får Svenska Kyrkans kulturstipendium 2015 för estradpoesiprojektet Ninos Ark. Ninos Ark är en tematiskt ambitiös idé som tar avstamp i berättelsen om Noaks ark för att beröra såväl genderfrågor som klimatförändringar. Mick är en synnerligen begåvad ordkonstnär som tydligt verkar i poetry slam-traditionen men samtidigt tillför något nytt och helt eget. Ett brinnande engagemang kombineras med lågmäld lyhördhet och en strålande känsla för språkliga nyanser och förskjutningar. När hen nu bestämt sig för att låta sitt kommande verk i ordets bästa bemärkelse invadera svenska kyrkorum så är det ett möte som det finns många anledningar att se fram emot. Nino Mick är sedan 2 år verksam som estradpoet. Föreläsare och aktivist i genderfrågor med ca 200 framträdanden med stor bredd, ex under Almedalsveckan 2014 för WWF Världsnaturfonden, Poesidagarna i Åbo, flera Pridefestivaler, Norrbottens Läns Landstings inspirationsdag för Ungas psykiska hälsa och i radio. Nino Mick har vunnit SM i Poetry Slam och har deltagit i VM för detsamma. Studier bl. a i kreativt skrivande och vid psykologprogrammet samt Serieskolan i Malmö.

Maja Spasova – And Jesus Loves You BILDKONST 100 000 kronor

Motivering: Svenska kyrkans kulturstipendium tilldelas Maja Spasovas projekt som tar sin utgångspunkt i flyktingkrisen i Medelhavsområdet. Med en serie kortfilmer och ljudinstallationer vill Spasova utforska och skildra den flyende människans existentiella villkor. Verklighet och dokumentärt material blandas med mytologi och fiktion. Maja Spasova visar i sina verk ett stort socialt engagemang – de frågeställningar hon berör har en sällsam förmåga att filtreras genom livet självt. Genom att verka i det offentliga rummet inbjuder Spasova oss alla att bli delaktiga. Samtidigt blir konsten mer oskyddad och situationen osäkras, ett faktum som Spasova använder sig av på ett både poetiskt och konceptuellt sätt. Maja Spasova fick sin konstutbildning i Sofia och vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm under 1970- och 80-talen. Hennes konstnärskap har internationellt erkännande och hennes verk har visats vid en mängd gallerier och museum i Sverige liksom runt om i Europa och i USA. Spasova har gjort stora avtryck med konstprojekt i det offentliga stadsrummet – installationer och performance där ljud ofta har en avgörande betydelse. 

Pooneh Rohi – Friheten LITTERATUR 100 000 kronor

Motivering: Pooneh Rohi debuterade 2014 med "Araben", en berättelse om exil och förlust, skuld och strukturer i ett vintervitt Stockholm. Det aktuella romanprojektet är temamässigt en fortsättning på debutromanen. Med sin nästa bok vill Pooneh Rohi undersöka frihet utifrån ett bestämt existentiellt perspektiv; det att stå inför ett val mellan assimilation och exkludering. En förljugen mångfald rymmer aldrig den som verkligen avviker, att bli svensk innebär många gånger en förlust av jaget. Detta vill Rohi gestalta, och hon får Svenska kyrkans kulturstipendium för att utveckla ett författarskap som tar sig an akuta frågor i samtiden. Pooneh Rohi föddes 1982 Iran och är uppväxt i Stockholm. Hon har kandidatexamen i litteraturvetenskap och en master i lingvistik från Stockholms universitet. Hon är för närvarande doktorand i lingvistik och är verksam som författare. Efter den lovordade debuten 2014 skriver hon ex på dramatik beställd av Stadsteatern i Stockholm. Rohi tilldelades Göteborgs stads litteraturpris 2015.

Svenska kyrkan verkar för ett rikt, mångfaldigt och frimodigt kulturliv och vill leva i dialog med de kulturutövare som i vår tid bearbetar religion och livfrågor.

Därför utlyses årligen Svenska kyrkans kulturstipendier med syfte att bidra till skapandet av nya konstnärliga verk.

I bedömningen av ansökningarna är konstnärlig kvalitet och existentiell relevans mest avgörande. Med existentiell relevans avses att stipendieprojektet anknyter till tros- och livsfrågor som är bety­delse­fulla för människans liv.

Det kan vara verk som anknyter till den kristna traditionen och de bibliska berättelserna, men behöver inte vara det.

Svenska kyrkans kulturstipendier delas ut i november, i samband med Kyrkomötets andra session.

Om Svenska kyrkans kulturstipendier