Bokmässan och Svenska kyrkan utökar samarbetet 2017

Nyhet Publicerad Ändrad

Huvudtema för nästa års bokmässa i Göteborg blir "Bildning". Temat anknyter till reformationsåret 2017 och Svenska kyrkan kommer att ha en större roll än vanligt på mässan.

 

- Vi har i många år haft ett gott samarbete med Svenska kyrkan. När Bokmässan fört samtal om 2017 års tema har vi landat i begreppet bildning. Det knyter an till ämnen som är angelägna för oss och öppnar samtidigt för att väva in aspekter som är relevanta för Svenska kyrkan, säger Daniel Levin, programchef för Bokmässan.

Bildning och reformation hänger ihop

Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén ser en självklar koppling mellan begreppet bildning och reformatorernas ideal.

- När reformatorerna betonade sådant som rätten att själv kunna läsa Bibeln och bilda sig en egen uppfattning i andliga frågor så har det haft stor betydelse för vår syn på bildning och utbildning.

Bildning är en framtidsfråga

Temat 2017 vill också lyfta fram bildning som en viktig framtidsfråga, som ytterst handlar om hur vi bygger ett gott samhälle, säger Mikael Ringlander och Erika Hedenström, projektledare för Se människan, Svenska kyrkans arbete på Bokmässan.

- Bildning handlar om förmågan att utöva sitt medborgarskap, att växa och ta ansvar som människa. Mycket av detta bottnar också i reformationens tankegods.

Ny scen om bildning och reformation

Svenska kyrkan blir nästa år en framträdande samarbetspartner när Bokmässans program tas fram. Dessutom kommer Svenska kyrkan att, utöver Se människan-scenen med sin vanliga programinriktning, också ha en helt ny egen scen med ett särskilt program om bildning och reformation.

- Vi ser fram emot många spännande och gränsöverskridande samarbeten, säger Mikael Ringlander.

Lyfter fram reformationens arv och tittar framåt

I den särskilda tema-montern kommer programmet att helt präglas av reformationen och dess betydelse, inte bara för bildningen, utan för en mängd olika aspekter av samhällets, kyrkans och människors liv.

- Sverige är präglat av 500 år av reformation. Vi vill lyfta fram det arvet, med både dess ljusa och mörkare sidor. Men också se framåt och undersöka vad som i dag står i vägen för att samhället ska utvecklas i en god riktning – vad som behöver reformeras, säger Erika Hedenström.
 
Bokmässan 2017 äger rum 28 september-1 oktober.

Reformationsåret 2017

2017 är det 500 år sedan Martin Luther enligt traditionen spikade upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg och startade reformationen. Det uppmärksammas på en mängd sätt i Sverige och internationellt. Svenska kyrkan gör under året fyra stora nationella satsningar, där Bokmässan i Göteborg är en.

De övriga är: 

  • Teologifestivalen i Uppsala i februari
  • Världens fest i Västerås i juni
  • Reformationsveckan i oktober med festgudstjänst i landets samtliga domkyrkor på reformationsdagen den 31/10

Läs mer om reformationsåret här.

Se människan

Se människan arrangeras av Svenska kyrkan, i samarbete med Verbum förlag, Sigtunastiftelsen och Sensus studieförbund. Här kan du läsa mer om Se människan och se författarsamtal via vår Youtubekanal.