Boken Behold ger teologiska perspektiv på mänsklig sexualitet

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan ger nu ut antologin "Behold I make all things new" som ger teologiska perspektiv på mänsklig sexualitet utifrån olika kristna, judiska och muslimska tolkningsramar. Förhoppningen är att öppna för viktiga samtal.

I antologin "Behold I make all things new" ger ett antal författare ett teologiskt perspektiv på mänsklig sexualitet med fokus på judendomen, kristendomen och islam. Förhoppningen är att öppna för viktiga samtal.

Svenska kyrkan ger ut antologin "Behold I make all things new" lagom till bokmässan i Göteborg 22-25 september. Det sker också en uppläsning ur den på Pride-festivalen i Uppsala lördagen 17 september.

En av redaktörerna är prästen JP Mokgethi-Heath, grundare av ett nätverk för religiösa ledare som drabbats av hiv eller aids och policyrådgivare vid Svenska kyrkan.  

Sexualitet en integrerad del av att vara människa

Författarna visar på hur tolkningar kring mänsklig värdighet och mänsklig sexualitet är avgörande också som del av deras tro. Utgångspunkten i antologins berättelser är att sexualiteten är en integrerad del av att vara människa och att människan är skapad till Guds avbild, vilket författarna menar visar att Gud är en nådens, kärlekens och medkänslans Gud.

Förhoppningen är att antologin ska visa på att det finns olika sätt att tolka de heliga texterna, som runt om i världen ofta används som ursäkt för att förfölja och fördöma exempelvis homosexuella.

Växte upp i tron att homosexualitet var en stor synd

JP Mokgethi-Heath, som växte upp i Namibia och är öppet homosexuell, beskriver i antologin hur han själv växte upp i tron att homosexualitet var en stor synd enligt bibeln.

- Historien om Sodom och Gomorrah etsade sig fast i mitt minne redan som barn. Det tog mig många plågsamma år att inse att ingen biblisk text bör användas som en ursäkt för att attackera homosexuella, säger JP Mokgethi-Heath, som arbetar som policyrådgivare vid Act Svenska kyrkan i Uppsala med hiv och aids som specialområde.

Professor känd för kamp för kvinnors rättigheter medverkar 

I antologin medverkar även bland andra den amerikanska professorn Riffat Hassan, som har rötter i Pakistan och är känd för sin kamp för kvinnors rättigheter inom det muslimska civilsamhället. En annan skribent är imamen Ludovic-Mohamed Zahed, känd för att ha öppnat en uttalat gayvänlig moské i Paris.

- Kärnbudskapet är tolerans och kärlek. Men alla vi som medverkar i boken respekterar förstås att troende inte är en homogen grupp, utan att man kan ha skilda uppfattningar och tro.  Däremot hoppas vi på en ömsesidig respekt, säger JP Mokgethi-Heath.    

Erbjuder inte facit utan utrymme för teologisk diskussion

Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, framhåller att Behold I make all things new inte erbjuder ett facit för hur frågor kring sexualitet ska tolkas utifrån olika religiösa tolkningstraditioner Det handlar istället om att skapa utrymme för teologisk diskussion i komplexa frågor.

- Men vi hoppas förstås att boken ska bidra till förståelse och läsas av människor som ifrågasätter sig själva utifrån sin sexualitet med utgångspunkt i vad deras religiösa tradition tillåter eller inte. Svenska kyrkan har en lång resa bakom sig historiskt, men står idag för ett viktigt arbete när det gäller frågor om genus och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive HBTQ frågor, säger Erik Lysén.

Grundade nätverk för religiösa ledare som lever med hiv eller aids

JP Mokgethi-Heath, som har en lång historia bakom sig av engagemang för hiv-drabbade i bland annat Afrika, var för drygt 15 år sedan med och grundade nätverket INERELA för religiösa ledare som lever med eller personligen har påverkats av hiv/aids. Nätverket, som får stöd av Svenska kyrkan, har idag 15 000 medlemmar världen över.

JP Mokgethi-Heath fick själv för 16 år sedan besked att han var hiv-positiv. Han levde då i Sydafrika och fick tillgång till en behandling som räddade hans liv, men fick också vara med och begrava många som inte hade samma möjlighet till behandling.

-Hiv och aids innebär fortfarande ett enormt stigma i länder som Sydafrika. Här finns ett viktigt arbeta att göra för att påverka religiösa ledare som ibland kan bidra till att sprida felaktiga föreställningar som kan påverka en hel nation. Då är det en enorm styrka att agera som just religiös aktör, säger JP Mokgethi-Heath.