Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bli ungdomsrådgivare för Svenska kyrkan i utlandet!

Är du aktiv i Svenska kyrkan och mellan 16 och 19 år gammal? Då behöver vi dig! Var med och påverka Svenska kyrkan i utlandets framtid!

Svenska kyrkan finns också utomlands. Vi finns för den som vill gå på en andakt eller gudstjänst eller behöver prata med en präst när man är på resa eller bor utomlands.  Hos Svenska kyrkan kan man också fika, prata svenska och träffa andra. Svenska kyrkan blir en mötesplats för ungdomar och äldre. 

Världen förändras fort och Svenska kyrkan i utlandet vill gärna ha en grupp ungdomsrådgivare som hjälper oss att se hur vi ska utveckla vårt arbete utomlands. Därför behöver vi dig!

Vi från Svenska kyrkan i utlandet vill träffa dig och de andra ungdomsrådgivarna ca 2-3 gånger under ett år – dels i Uppsala och kanske någon gång i en utlandsförsamling.

Första träffen blir den 4 maj i Uppsala mellan kl 10-15 på Kyrkokansliet i Uppsala. Det andra tillfället blir den 23-24/8, då utlandskyrkan har en stor konferens i Uppsala. Den kallas för Mötesplats och vänder sig till utlandsförsamlingarna och ombud i församlingar runt om i Sverige, och alla andra som gillar utlandskyrkan.

Vi brukar vara ca 300 deltagare från hela världen vid detta tillfälle och det är ett lysande tillfälle att skapa kontakter och få veta mer om utlandskyrkan!

Vi står för frukost, lunch, middag och resa från din hemort till Uppsala samt om behov finns en hotellövernattning i samband med våra träffar.

Om du är intresserad av att bli ungdomsrådgivare skicka ett mejl till mig där du presenterar dig själv samt hur och varför du vill vara med och påverka Svenska kyrkan i utlandet.

Hoppas vi hörs!

Johanna

Johanna  Lautmann

Johanna Lautmann

Svenska kyrkan

Sverigechef Svenska kyrkan i utlandet