Biskopar från Tanzania och Sverige möttes i Rättvik

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans 14 biskopar och 14 av de 24 biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania har haft ett gemensamt biskopsmöte på stiftsgården i Rättvik, den 24–28 augusti. De företräder två av de största medlemskyrkorna i Lutherska världsförbundet.

Samtal, bön och gudstjänstfirande var viktiga inslag i programmet, i syfte att bland annat lära känna varandra som kyrkoledare och att stärka förtroendet mellan varandra och respektive kyrka.

”Ett studiebesök i Falu koppargruva och på återvinningscentralen i Falun har också påmint oss om vårt ansvar att förvalta skapelsen och planetens resurser”, skriver biskoparna i ett gemensamt uttalande på mötets sista dag.

Gemensamma utmaningar

Samtalen har omfattat ledarskap, gemensamma utmaningar som de båda kyrkorna står inför samt hur de ska främja sitt samarbete och partnerskap.  Biskoparna har inriktat sig på utmaningar som gäller i båda kyrkornas sammanhang: undervisning och utbildning, fattigdom, lärjungaskap, modern kommunikation och att vara en kyrka i dialog med samhället och med andra kyrkor.

I uttalandet uppmanar biskoparna sina kyrkor bland annat att framhärda i ömsesidig bön, själavård och diakoni i världen och värna om skapelsen, att förnya och fördjupa sina relationer, att uppmuntra dialog mellan olika religioner och att främja kvinnors ledarskap.

Uttalandet avslutas med några åtaganden som ledare för respektive kyrka:

  • att främja ömsesidigt lärande genom utbyte av grupper, personal och program mellan våra kyrkor på nationell, stifts- och församlingsnivå,
  • att ge näring åt lärjungaskap och den kallelse som gäller alla döpta i enlighet med den lutherska reformationens principer,
  • att bekämpa fattigdom, både materiell och andlig,
  • att dela och respektera den teologi som formats av våra traditioner och de sammanhang vi lever i.

Sverigebesöket avslutas med att de tanzaniska biskoparna följer varsin svensk biskop för ett besök i respektive stift, under helgen 29-30 augusti.

Biskoparna i Tanzania inbjöds som en jubileumsgåva från Svenska kyrkan under den evangelisk-lutherska kyrkans 50-årsfirande 2013.

ELCT valde att sända 14 av sina biskopar, dels för vara lika många från varje kyrka, dels för att inte alla biskopar ska vara utomlands under en period när landet förbereder sig för allmänna val.