Nomadskoleboken - berättelser som måste höras

Nyhet Publicerad Ändrad

Nomadskoleboken är en smärtsam del av Sveriges koloniala historia. Boken innehåller samers egna berättelser.

”När jag var åtta år lämnade jag mitt hem och jag har ännu inte kommit tillbaka” – minnesbilder från samernas skoltid ger en fördjupad bild av den samiska skolhistorien. Tyngdpunkten ligger på nomadskolan som central utbildningsinstitution för samerna.

– Nomadskolan har spelat en central roll i samepolitiken. Det var en politik och skolform som byggde på rasistiska idéer om högre och lägre raser och som tog ifrån många samer deras språk, kultur och människovärde, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

– Berättelserna i denna bok måste höras! Utan dem kan inte Sverige göra upp med sin koloniala historia. I Svenska kyrkan vill och måste vi ta ansvar för vår del av denna historia.

Kvinna tar emot en bok av två andra kvinnor.
Kulturminister Alice Bah Kuhnke tar emot den nyutkomna Nomadskoleboken. Kaisa Huuva, Sylvia Sparrock. Bilden är tagen i samband med att Nomadskolenboken släpptes 160206 i Jokkmokk. Foto: Joakim Nordblom/IKON

Det är äldre samer som berättar om sina erfarenheter, känslor och minnen från sin tid i nomadskola och arbetsstuga. För en del handlade det om misshandel och en ständig hemlängtan, i en miljö med främmande värderingar där man tvingades tala ett annat språk än samiska.

Barnen skulle behandlas annorlunda

I boken beskrivs hur statsmakt och kyrka genom utbildningsväsendet försökte assimilera och kolonisera den samiska befolkningen. Särskilt uppmärksammas tidsperioden 1913–1940; en tid då rasbiologiska idéer var rådande. Den samiska befolkningen ansågs vara en lägre stående ras, och barnen skulle därför behandlas annorlunda än andra barn i Sverige. Behandlingen av samer har konsekvenser ännu i vår tid.

Kolonialt förflutet granskas

Svenska kyrkan fattade 2012 beslut om två projekt med syfte att dokumentera och synliggöra kyrkans roll i det förtryck som utövats mot samerna. Det första är denna bok om äldre samers skolminnen som ger en fördjupad bild av den samiska skolhistorien. Senare i vår kommer också en ”vitbok” i form av en vetenskaplig antologi som görs i samarbete med Umeå universitet. Genom dessa publikationer vill Svenska kyrkan redovisa de oförrätter man gjort sig skyldig till samt granska sin skuld och sitt ansvar mot samerna i ett kolonialt förflutet.

Om nomadskoleboken

"När jag var åtta år lämnade jag mitt hem och jag har ännu inte kommit tillbaka" – minnesbilder från samernas skoltid

Verbum förlag (2016), redaktörer Kaisa Huuva och Ellacarin Blind. Förord Antje Jackelén och Sylvia Sparrock.

Genom nomadskoleboken dokumenteras de kränkningar mot samerna som Svenska kyrkan varit delaktig i. Ett initiativ från företrädare för det samiska kyrkolivet och kyrkliga ledare. 

Köp boken i Svenska kyrkans webbshop.

Ladda ner boken (pdf, 7 Mb)

Nomadskoleboken

En fördjupad bild av den samiska skolhistorien. Tyngdpunkten ligger på tidsperioden 1910–1950 då nomadskolan var en central utbildningsinstitution för samerna.

DN Fokus

Statens diskriminering av samerna, Dagens nyheter 6 feb 2016