Asylboenden utan vinstintresse ska underlätta integrationen

Nyhet Publicerad Ändrad

Bräcke diakoni och Göteborgs kyrkliga stadsmission startar engagemangsboenden, en ny sorts asylboenden utan vinstintresse.

Idag börjar Bräcke diakoni och Göteborgs Stadsmission arbetet i ett nytt gemensamt aktiebolag, Fairways, för att driva en ny sorts asylboenden utan vinstintresse, så kallade Engagemangsboenden. Satsningen är nationell och innebär mindre boenden och närmare kontakt mellan asylsökande och civilsamhället för att skapa större förutsättningar för integration.

Utvecklingsbidrag för uppstart

Svenska kyrkans kyrkostyrelse har fattat beslut om 2,5 miljoner i utvecklingsbidrag för att säkra starten av verksamheten. Pengarna tas från de 75 miljoner kronor som kyrkomötet i höstas beslutade skulle gå till arbetet med människor på flykt, i Sverige och internationellt.

Mindre boenden med fler tjänster

Under vintern och våren har Bräcke diakoni och Göteborgs Stadsmission fört samtal kring formerna för det fortsatta arbetet med mottagande av asylsökande i Sverige. Behovet av nya mindre boenden i kombination med större fokus på fler tjänster som stärker de boendes möjligheter är stort.

Stöd i frågor om utbildning och arbete

Därför startar Fairways sitt arbete med att i ett första steg öppna asylboenden där olika former av stöd, som erbjudanden om kompletterande utbildning och kunskap kring arbetsmarknadsfrågor är inkluderade i själva boendet. Konceptet öppnar upp för fortsatt gott samarbete med civilsamhällets olika lokala aktörer, inte minst med församlingar inom Svenska kyrkan.

– Det är så många som gjorde ett fantastiskt arbete i höstas. En filt, en kopp kaffe, ett första möte. Men nu behöver vi nya sätt att arbeta, säger Martin Ärnlöv, direktor Bräcke diakoni.

Icke vinstdrivande företag

Fairways byggs upp som ett icke vinstdrivande aktiebolag för att verksamheten ska vara lika non-profit som Bräcke diakoni och Göteborgs Stadsmissions övriga verksamheter. Bolaget räknar med en hög tillväxttakt, efter cirka 2 år ska det löpande arbetet vara i ekonomisk balans och omsättningen beräknas uppgå till 50 miljoner kronor.

Läs mer Bräcke diakoni