Askonsdagsbön för Mellanöstern

Nyhet Publicerad Ändrad

Biskoparna uppmanar alla att be för kristna och andra utsatta grupper i Mellanöstern under askonsdagen 10 februari, inledningen till fastan.

Vid biskopsmötet i Skara nyligen pratade biskoparna om kriget i Syrien och Irak och de kristnas situation i regionen.

Biskoparna har formulerat en bön och uppmanar alla att be: 

Herre, på fastans tröskel innesluter vi i förbön de människor i Mellanöstern
vars liv och livsmöjligheter förtärs av hänsynslösa krafter
som likt en eldstorm förvandlar allt i dess väg till grus och aska.

Kyrkan, din kropp, slits sönder.
Ge oss blick för våra syskons nöd och låt inte vår kärlek kallna.

Den smärtans väg du går är segerns väg, inte nederlagets.

Väck viljan i oss att vandra den med dig
också när den leder ner i den mörkaste dal.

Mörkrets makt har du brutit.
Trons, hoppets och kärlekens ljus har du tänt
– det ljus du kallar oss att i ord och handling bära vidare.    

Så arbetar vi

Idag är många människor på flykt. Svenska kyrkan finns längs hela vägen. Genom våra partners finns vi i konfliktländerna, i flyktinglägren och längs flyktvägarna i Europa. I Sverige möter våra församlingar med gemenskap och meningsfulla aktiviteter.