Åsa Nyström ny biskop i Luleå

Nyhet Publicerad

Efter den slutgiltiga sammanräkningen är det klart att Åsa Nyström är Luleå stifts nya biskop. Hon blir den nionde biskopen för Svenska kyrkan i Norrbotten och Västerbotten, och den första kvinnan i ämbetet sedan stiftet grundades år 1904.

Det slutgiltiga valresultatet från tisdagens biskopsval ger Åsa Nyström 267 röster, vilket motsvarar 50,09 procent av rösterna.

Åsa Nyström är 57 år och arbetar i dag som stiftsadjunkt för ledarstöd i Uppsala stift.

Hon började sin prästgärning i EFS 1982 och togs emot i Luleå stift 1991 som präst i Svenska kyrkan. Hon är lärare och kursansvarig för chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan och har arbetat som studierektor och lärare i ledarskap vid tidigare Pastoralinstitutet i Uppsala, numera Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Åsa Nyström har också varit chefredaktör för tidningen Budbäraren.

Åsa Nyström vald till biskop i Luleå stift

Efter den slutgiltiga sammanräkningen står det nu klart att Åsa Nyström har valts till ny biskop i Luleå stift. Hon blir därmed den nionde biskopen för Svenska kyrkan i Norrbotten och Västerbotten, och den första kvinnan att väljas till ämbetet i Luleå stift sedan stiftet grundades år 1904.