Ärkebiskopen: ”Ovärdigt att samiska kvarlevor ligger kvar på institutioner”

Nyhet Publicerad Ändrad

I ett panelsamtal under helgens samiska kyrkodagar i Árviesjávrrie/Arvidsjaur lyfte ärkebiskop Antje Jackelén de samtal som förts inom Svenska kyrkan om de samiska mänskliga kvarlevor som finns på svenska museer.

– Det är ovärdigt att dessa kvarlevor som samlats in av rasbiologer och andra fortfarande ligger kvar på institutionerna, menade hon.

Det är efter samtal mellan Svenska kyrkans samiska råd och kyrkostyrelsen som ärkebiskopen nu lyfter ämnet.

– En del i läkandet av de övergrepp som begåtts är att få ett värdigt avslut. Det är inhumant att inte få återbegrava samiska anförvanter, sade ärkebiskop Antje Jackelén.

Kyrkostyrelsens arbetsutskott och Samiska rådet menar att Svenska kyrkan kan spela en roll genom att bjuda in berörda parter till ett rundabordssamtal och på så sätt initiera en process.

– Fokus i samtalen bör ligga på hur en process framåt skulle kunna se ut och att identifiera de hinder som finns mot repatriering och återbegravning, menade Antje Jackelén.

Samiska intressenter, regeringskansliet, riksantikvarieämbetet, museer och andra institutioner är berörda av ett sådant samtal.

– Vi behöver ta ett gemensamt ansvar i den här frågan för att inte bidra till en fortsatt avhumanisering, sade Antje Jackelén.

Panelsamtalet, som inleddes av kulturminister Alice Bah Kuhnke, hölls på fredagen direkt efter kyrkodagarnas ekumeniska inledningsgudstjänst som hölls på samiska. De samiska kyrkodagarna pågår hela helgen och samlar deltagare från hela Sápmi, det vill säga delar av Sverige, Norge, Finland och Kolahalvön i Ryssland.