Ärkebiskopen mötte påven i Rom

Nyhet Publicerad Ändrad

Måndag 4 maj 2015 mötte ärkebiskop Antje Jackelén påve Franciskus i Rom. "Det var ett både formellt och varmt personligt möte. sade ärkebiskop Antje Jackelén efter mötet.

- Påven uttryckte själv sin tacksamhet för det som gjorts för latinamerikanska flyktingar, inte minst i Sverige, under diktaturen. Han betonade också ekumenikens betydelse, både bakåt sedan andra Vatikankonciliet och framåt mot det gemensamma högtidlighållandet av reformationen 2017, berättade ärkebiskopen efter mötet.

I sitt tal vid den privata audiensen hos påven sa ärkebiskopen bland annat: 

”Tragedierna vid tröskeln till Europa fortsätter. Tusentals människor dör i Mare nostrum, vårt Medelhav: en skam för Europa! Migration och miljontals flyktingar kommer även fortsättningsvis ställa våra värderingar och vår förmåga att agera på svåra prov…Världen vänder sig till religiösa ledare eftersom religioner har en kulturell integritet, ett andligt djup och en moralisk kraft som ofta saknas i rent sekulära perspektiv.”

Ärkebiskop Antje uppmärksammade också påvens uttalanden om jämställdhet och löneskillnader: 

”Påven har sänt hoppfulla signaler över hela världen genom att tala tydligt i frågor om fattigdom, marginalisering och jämställdhet – nu senast om skandalen som lönegapet mellan män och kvinnor utgör.”

I talet lyftes även klimatfrågan som både ärkebiskopen och påven är engagerade i, och ärkebiskopen överlämnade ett exemplar av klimatbrevet skrivet av Svenska kyrkans biskopar.

Läs ärkebiskopens tal till påve Franciskus i sin helhet

Besöket hos påven arrangerades av det påvliga rådet för främjandet av kristen enhet. Utöver det timslånga mötet med påven besöker ärkebiskopen enhetsrådet för samtal samt det påvliga rådet för interreligiösa frågor. Senast Svenska kyrkans ärkebiskop besökte påven var 2007 då Anders Wejryd träffade påve Benedictus XVI.

Fakta om påve Franciskus

Påve Franciskus är romersk-katolska kyrkans högsta ledare. Han valdes till påve Benedictus XVI:s efterträdare 2013 och var dessförinnan ärkebiskop av Buenos Aires.

Franciskus är den 266:e påven i Katolska kyrkan och den förste från Sydamerika. Han föddes 1936 i Argentina som Jorge Mario Bergoglio.