Ärkebiskopen med anledning av dådet i Stockholm

Nyhet Publicerad Ändrad

Nyheter om terrordåd har nått oss allt för ofta under de senaste åren. De har kommit från många håll i världen. Vi har fruktat att det också kan hända i vårt land. Nu har det skett.

De omedelbara tankarna går till dem som drabbats. Till dem som mist sina kära, till skadade, till dem som hjälper med bön om stöd, läkedom och helande. Tankarna går även till beslutsfattare och hjälpare som måste agera i extrema situationer, med bön om vishet och mod – och i tacksamhet för varje hjälpande hand.

Bestörtning, rädsla, vrede, uppgivenhet, sorg, rastlöshet – vi kan reagera på många olika sätt. Men nog har vi det gemensamt att vi vill söka varandras närhet, stå upp för det goda och stå emot det onda. Nu måste det finnas utrymme för både styrka och svaghet, för eftertanke och för handling.

Attacken drabbar oss alla, eftersom den är ett angrepp på ett liv i frihet och på grundläggande värderingar och rättigheter. Den hotar det som vårt samhälles liv bygger på.

Därför behöver vi alla svara på den. Inte genom att bekräfta en kultur av hat och polarisering. Utan genom att kraftfullt odla mod, medmänsklighet, barmhärtighet och glädje över mänsklig gemenskap. Det är det goda som skapar det goda.

Många kyrkor i landet hålls nu öppna för bön och möjlighet att tända hoppets ljus i det mörker som drabbat oss. Vi kan också förenas i bönens ord:

Livets Gud,
vi ber för våra medmänniskor som drabbats av terrorns våld; 

för alla sörjande, skadade, 
för alla som fått nuet och framtiden förstörda. 
Vi ber också för alla som har som arbete att stödja och läka, 
för dem som kämpar för de skadades liv, 
för dem som försöker ge tröst där ingen tröst tycks finnas, 
för dem som har ansvar för politisk och andlig ledning. 
Vi ber för alla som skapar ljus i mörkret. 
Hjälp oss att kämpa och arbeta för ett samhälle
som präglas av medmänsklighet, respekt och kärlek.

Antje Jackelén, ärkebiskop

Svenska kyrkans närvaro efter terrorattacken i Stockholm

Hitta en öppen kyrka nära dig, lyssna till ärkebiskop Antje Jackelén, se en film från manifestationen på Sergels torg och hör fler röster från Svenska kyrkan i den nationella mediebevakningen.

Några gosedjur ligger i en hög av blommor.

Ärkebiskopen på Debatt i Expressen

Bestörtning, rädsla, vrede, uppgivenhet, sorg, rastlöshet – vi kan reagera på många olika sätt. Men nog har vi det gemensamt att vi vill söka varandras närhet, stå upp för det goda och stå emot det onda.

En siluett av en person som kör parkour. Molnig grönblå himmel som bakgrund.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Ibland träffar jag på människor som tror att det här med tron och det kristna livet är lite som att gå till en läkare med ett problem som sedan löses med hjälp av en dos medicin. Ensamheten – borta! Rädslan – puts väck!" Läs tankar inför helgen.