Foto: Péter Román

Ärkebiskopen bjuder in till möte om religion och migration

Den 27-30 januari samlas ett 70-tal personer från 15 europeiska länder till ett möte i Malmö om en av vår tids stora samtids- och framtidsfrågor, migrationen. Mötet syftar till att skapa ett interreligiöst europeiskt nätverk för att främja fredlig samexistens och social hållbarhet.

Deltagarna är särskilt inbjudna, handplockade personer som representerar olika aspekter av migrationsfrågan – ungdomar, personer med egen erfarenhet av flykt, forskare, religiösa ledare, politiker, praktiker, media m fl. Temat för mötet är ”Att bevara vår mänsklighet – för vi har alla varit främlingar” (Keeping our humanity – for we were strangers once).

– Det här mötet samlar ett tvärsnitt av europeiska samhällen på en plats under tre dagar. Det ger oss unika möjligheter att arbeta med de utmaningar och möjligheter som migrationen innebär, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Bredden av deltagare är nödvändig för den samtalsmetod, Future Search, som valts för mötet. Metoden bearbetar en specifik fråga och bygger helt på interaktivitet. Deltagarna leds genom en process i flera steg och får stort utrymme att tänka tillsammans i olika konstellationer, där många röster får komma till tals.

– Jag är övertygad om att dialog och praktiskt samarbete mellan religioner är en nyckel till fredlig samexistens och social hållbarhet i Europa, säger ärkebiskopen.

Programmet inleds med en minnesceremoni på måndagseftermiddagen, med anledning av den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Tisdag-torsdag ägnas åt samtalsprocessen, som är öppen endast för de inbjudna deltagarna.

Mötet är en del av programmet Interreligiös praktik för fred – En värld av grannar.