Ärkebiskop Martin i DN: "Alla får vara med"

Nyhet Publicerad

Ärkebiskop Martin Modéus skriver i Dagens nyheter utifrån debatten om vem som får vara medlem i Svenska kyrkan.

Den senaste tiden har en debatt om vem som får vara medlem i Svenska kyrkan varit aktuell efter att en politiker berättat att han är kulturell muslim och dessutom medlem i Svenska kyrkan. 

Ärkebiskop Martin skriver bland annat: ”Bland våra medlemmar finns bekännande kristna, ateister, agnostiker och många andra som på olika grunder värdesätter kyrkan. Vi avkräver inga bekännelser, utan välkomnar alla som vill vara med".

Vidare skriver ärkebiskop Martin: ”I dag har vi 5,6 miljoner medlemmar, en fantastisk siffra för ett land som ibland kallas världens mest sekulära. Men vi är nog inte alls så sekulariserade som vi tror. Snarare är sätten som vi talar om tro på alldeles för snäva. Det behöver finnas en plats där den outtalade tron och sökandet efter en tro ges utrymme. Och det behövs sammanhang där vi vandrar med människor en bit på vägen utan att avkräva eller avkrävas bekännelser. Även om vi givetvis vill hjälpa människor att finna en tro som bär.”

Läs hela texten i DN Kultur: https://www.dn.se/kultur/martin-modeus-svenska-kyrkan-granskar-inte-individens-tro-alla-far-vara-med/